Ученици от СУ „Райчо Каролев“ посетиха Дечкова къща в часовете по „Човек и общество“

Днес 15 януари 2018 г., ученици от 3а и 3г клас при Средно училище „Райчо Каролев“ посетиха музеен обект „Дечкова къща“ в Габрово и разгледаха постоянна експозиция „Градски бит от края на XIX до 40-те години на XX век“.

Като допълнение на изучавания материал в часовете по „Човек и общество“, музейни специалисти запознаха децата с бита и културата на габровци в периода след Освобождението. Дечкова къща, наричана още „Къщата на спомените“ е не само паметник с богата история, но и нагледен пример за градският бит, който децата изучават в училище.