Откриване на изложба „Д-р Петър Цончев – историограф и дарител на Габрово“

На 08 октомври 2017 година в сградата на Регионален исторически музей – Габрово бе открита изложба „Д-р Петър Цончев – историограф и дарител на Габрово“ по случай 150-тата годишнина от рождението му.

Изложбата, която е съвместна инициатива на РИМ – Габрово, РБ „Априлов-Палаузов” – Габрово и отдел „Държавен архив” – Габрово, бе представена от Красимира Чолакова, директор на РИМ – Габрово и Иван Постомпиров, главен уредник в музея в присъствието на официални лица, гости на музея и представители на други културни институции. В изложбата са показани снимки, документи и печатни издания, проследяващи жизненият и творчески път на д-р Петър Цончев, като лекар, учител, общественик, дарител и историограф на Габрово.

Доц. д-р Ангел Гоев представи фототипното издание на двата тома на монографичните изследвания на д-р Петър Цончев – „Из стопанското минало на Габрово“ и „Из общественото и културно минало на Габрово“, чието издаване е осъществено от Регионален исторически музей – Габрово и Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“.

Изложбата може да бъде посетена до 30.12.2017 година в РИМ – Габрово на ул. „Николаевска“ 10.