Изложба „Вотиви“, в която участва РИМ – Габрово, гостува в Националния исторически музей – София

WebSlider_961x960

През изминалата година безценни екземпляри от колекцията с вотиви на Регионален исторически музей – Габрово станаха част от най- мащабната до сега в страната изложба на вотиви.

Вотивите са специално изработени метални оброчни плочки, носени и оставяни в църквата с различни молби/оброци – за изцерение, благополучие или благодарност просто. Оброчните практики покриват районите на Централния Балкан, Североизточна България, Странджанско, Хасковско, Югозападна България. Този начин на поднасяне на дар на боговете, съчетан с молба, води началото си още от неолита и е един от начините за установяване на пряк контакт с божеството.

Изложбата е дело на екип от специалисти от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) при БАН. Те успяха да съберат, систематизират и изложат над 550 броя вотиви от цялата страна. Огромен труд, представен накратко в специално издаденият каталог за изложбата.

След големия успех, който имаше изложбата „Вотиви“ в Националния етнографски музей, се уточни че тя ще стане пътуваща и ще посети голяма част от музеите в страната, главно тези от културните институции, които участват в нея със свой експонати.

Днес тя е представена в Националния исторически музей в София и всеки който иска да научи нещо повече за този интересен обичай е добре дошъл там до края на месец май. След което тя тръгва из страната.

Поради проявения голям интерес, изложбата ще достигне до габровци чак през следващата 2018 година. За всички останали – оглеждайте се, утре може да е във вашия град!