РИМ – Габрово взе участие в XII-та национална среща–семинар „Добри практики“

Регионален исторически музей – Габрово взе участие в XII-та национална среща –семинар „Добри практики: Ролята на музеите за управление, опазване и социализация на недвижимото културно наследство“, която се състоя на 19-21.09.2016 г. в гр. Хисаря.

Във втория ден на събитието Красимира Чолакова, директор на РИМ – Габрово и Росен Йосифов, гл. уредник представиха доклад на тема „Социализация на недвижима културна ценност Дечкова къща в гр. Габрово“, който беше посрещнат с интерес от участниците във форума.