РИМ – Габрово участва в Петата национална среща „Музеите и устойчивото развитие”

Главният уредник от отдел „Фондове и архиви“ в Региoнален исторически музей-Габрово Иван Постомпиров взе участие в състоялата се на 8-10 юни 2016 г. в дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив Пета национална среща „Музеите и устойчивото развитие”. Организатор на проявата е Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” на Министерство на културата в партньорство с Българския национален комитет на ИКОМ. Изборът на град Пловдив за домакин на музейната проява е свързан с обявяването на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г.

Над 120 представители на всички музеи в България в продължение на три дни дискутираха проблемите и постиженията в музейното дело. Ив. Постомпиров се включи към подтемата „Дарителите в българските музеи” с доклада „Исторически музей – Габрово, дарител и създател …“ В него той засегна ролята и значението на Исторически музей – Габрово за създаването и изграждането на няколко знакови културни институции – етнографските музейни средища в Боженци и Етъра, Художествената галерия, Национален музей на образованието – Габрово и др., както и с направените значителни дарения на културни ценности на Централен държавен архив и Държавен архив – Габрово.

В доклада е представено как от 60-те години на ХХ в. до наши дни Исторически музей – Габрово влага съществена част от своето съхранено богатство и интелектуален заряд в основата на почти всички музейни институции, създадени през този период.

plovdiv_1024x768