Откриване на изложба „Лятна импресия“

На 9 юни 2016 г. в Дечкова къща бе открита изложба на детски творби “Лятна импресия” съвместно с Детска школа „Енкаустика” и Детска школа „Приложни забавления”.

Изложбата ще бъде експонирана на чардака в Дечкова къща до 24 юни 2016 г.

Заповядайте!