Изложба „Съхранени реликви за Габрово”

По повод 155-годишнината от обявяването на Габрово за град, Община Габрово и местните културни институти, които съхраняват културно-историческото наследство на региона, организират изложба „Съхранени реликви за Габрово” в БАН-София. В нея са представени знакови културни ценности, съхранили паметта за събития, личности, процеси в историческото развитие на селището. За пръв път извън Габрово се експонират най-стария ръкопис от ХІV в., Габровският препис на „История во кратце о болгарском народе славенском“ на габровеца йеросхимонах Спиридон и първите печати на града преди и след Освобождението, които се съхраняват в РИМ-Габрово; уникалният „Кодекс на село Габрово” с автор големия български книжовник Неофит Рилски от фонда на РБ „Априлов-Палаузов”; първият печат на първото новобългарско училище – Габровското, от фонда на НМО; международните награди на музей „ДХС”; донеслия икономически възход на Габрово гайтанджийски чарк и красивата женска носия от фонда на АЕК „Етър”; емблематичния образ на града, запечатан в картините от ХГ „Христо Цокев”. В изложбата участва и ТУ-Габрово с някои от най-големите си изобретения. Експонираните реликви пазят спомена за хората, създали облика на Габрово през вековете – книжовници и занаятчии, кметове, дарители и индустриалци – и представят плодовете на техния творчески живот.

Plakat-sTU_419x600