Откриване на изложба „Аз украсявам с мама“

На 01.04.2016 год. /петък/ се откри първата за тази година изложба в Дечкова къща, носеща тематичното заглавие – „Аз украсявам с мама“. Тя е съвместно с ЦДГ „Радост“ и е съставена от над 40 творби на малките малчугани от ПГ „Врабчета“, които показаха, че от хартия и картон могат да бъдат изработени множество неща. Те получиха от РИМ – Габрово малки поощрителни награди, за да продължават да творят и да изпращат своите хартиени послания!