Изложба „Нашето дело е свято“
/Културни ценности в РИМ – Габрово за руското участие в освободителната война/

Изложбата „НАШЕТО ДЕЛО Е СВЯТО“ включва културни ценности, съхранявани в РИМ – Габрово, които илюстрират руското участие в Освободителната руско-турска война. Чрез 55 броя документи, снимки и графични изображения, вещи, оръжие и наградни отличия (ордени и медали) са представени отделни моменти от развитието на военните действия в Габровския край. Скъпите реликви са важен елемент от процеса за запазване паметта за подвига на предците. Сабята на атамана Мелников, руският боен барабан, войнишкият чайник, гуглата, частиците от Самарското знаме, подстаканът на ген. М. Д. Скобелев, руските военни карти са само част от значителният масив културни ценности, които свидетелстват за приноса на руската армия при осъществяване на българското Освобождение.

Най-голямото събитие в българското 19-то столетие, Руско-турската война от 1877-1878 г. е един достоен финал на националноосвободителните борби на българите, на продължилите близо две столетия социално-икономически и културно-духовни възрожденски процеси. Повече от 450 паметника са издигнати в България, които бележат и съхраняват за паметта на поколенията признателността на българите. В изложбата е показана и част от колекцията акварелни рисунки на худ. Вячеслав Бабияк. Създадена в периода 1987-1988 г. и съхранявана в музея, тя представя паметниците от Освободителната война в Габровския край, както и образите на руските генерали, свързали бойните си подвизи със събитията в нашия регион.

plakat_A4_848x1200