Откриване на изложба „Ателие за реставрация и консервация в РИМ – Габрово. Реставрирани и консервирани културни ценности“

На 18 ноември 2015 г. в РИМ – Габрово бе открита изложба „Ателие за реставрация и консервация в Регионален исторически музей – Габрово. Реставрирани и консервирани културни ценности“. Тя бе посетена от различни културни институции, които проявиха интерес за бъдеща съвместна работа.

В изложбата са представени 70 бр. реставрирани културни ценности от фонда на музея (метал, стъкло, мрамор), придружени със снимков материал, показващ състоянието на предметите преди тяхната реставрация.