Изложба Ателие за реставрация и консервация в РИМ – Габрово. Реставрирани и консервирани културни ценности

На 18 ноември 2015 г. от 16:00 часа в сградата на Регионален исторически музей – Габрово ще бъде открита изложбата „Ателие за реставрация и консервация в Регионален исторически музей – Габрово. Реставрирани и консервирани културни ценности”. В нея ще бъдат представени 70 бр. културни ценности от различни исторически епохи, обект на работата на специалистите в ателието.

Ателието отваря врати през март 2015 г. От неговото откриване до днес са обработени над 170 бр. културни ценности от различни материали – керамика, метал, стъкло, мрамор, на стойност 9 800 лв.

Реставраторът Нина Турлакова, специалист вписан в регистъра на лицата които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация към Министерството на културата, обучава помощник-реставратора Ивилина Методиева-Цанева, която да поеме нуждите на музея и района. За целта се оборудва и специално помещение, в което се извършват специфичните процеси на работа.

Надяваме се Ателието да се превърне в неразделна част от работата на музея и да запълни част от голямата нужда от реставратори в страната.

Plakat_849x1200