Културна ценност на месеца – ноември 2015 г.

Културна ценност на м. ноември е План – проект на църквата „Света Троица“ в Габрово. Авторство е на майстор Генчо Новаков, подписал се собственоръчно в горната лява половина на чертежа „Уста Генчу Новакув“. В Габрово името на най-изявеният ученик на Уста Генчо Кънев (Големия) се свързва с проектирането и строителството на храм „Света Троица“. Една от най-представителните култови сгради е съграждана в периода 1880-1889 г. по примера на руската класическа архитектура от ХVII век. Достроявана е през 1932 г., когато е издигната камбанарията й. Изработен прецизно с молив върху платно, планът представя северната фасада на църквата заедно с проектираните пет купола.

Генчо Новаков (наречен Малкия за отлика от своя учител) е роден през 1846 г. в с. Новаковци, Габровско. Схватлив и изпълнителен, той преминава през школата на няколко майстори-строители – Димитър Сергюв, Никола Кънев, Н. Драгошинов, Стоян Добрев, Генчо Кънев, и много млад получава признанието майстор. Като калфа при Уста Генчо Кънев му помага за изграждането на църквата „Св. Богородица“ в Габрово. С майсторския си почерк на работа оставя своя следа при съграждането на много обществени и култови сгради из различни краища в България. Първата му самостоятелна работа е строителството на телеграфо-пощенската станция в Нова Загора. В годините на утвърждаването му като майстор Генчо Новаков поправя старите постройки на безистена в Ямбол, строи казармите в Елена, изгражда църкви, камбанарии и нартики (предверие в църква) в селата Долна Оряховица и Паисий (Търновско), Лесичери и Поповци (Габровско), Калояновец и Винарово (Чирпанско), в Свищов и Търговище. Той работи върху един от най-известните български храмове, строен от майстор Колю Фичето, но недовършен поради смъртта му – достроява камбанарията на свищовската църква „Св. Троица“.

Чертежът е свидетелство за владеене логиката на руската класическа архитектура Според проектът църквата „Света Троица“ в Габрово е с два етажа прозорци и с пет типично руски луковични купола, каквито са правени в Русия през ХVII век. От руската храмова архитектура Уста Генчо Новаков заема и двата етажа от колонки. Под двата фронтона вместо легналите елипсовидни прозорци, правени от Никола Фичев, той поставя два кръгли слепи прозорци. Елементи, усвоени от своя учител, който 10 години по-рано ги поставя върху задната фасада на гимназиалната сграда. Поради недостиг на средства, проектът не е изпълнен изцяло. Запазен в общи черти е замисъла на първия етаж, чиито пропорции са извисени, както и на прозорците, и колоните. За модел на прозорците заимства тези от западната фасада на оригиналната сграда на Априловска гимназия.

При всички свои строителни образци Генчо Новаков обръща внимание на чистотата на градежа. Използва гладко издялани камъни, гради с прави и чисти ръбове, със съвършено тесни и прави фуги. Обръща голямо внимание на детайлите. Тези характеристики на работа той прилага и при изграждането на габровската църква „Св. Троица“.