60 години от откриването на музей „Митко Палаузов“

Една от основните задачи на музеите е да възпитават децата чрез историята. В зависимост от характера на музея те получават знания за бита през различните епохи, за революционните борби за независимост на България, Освободителната руско-турска война, за образователната система, за историята на населените места, археологическите находки, за флората и фауната, за произведения на изкуството и др.

В недалечното минало съществуваха музеи, посветени на партизанското движение, на загиналите нелегални и ятаците им, издигаха се мемориални комплекси. Тези музеи вече са история и за тях може да се пише само в минало време. Един от тях е музей „Митко Палаузов“.

Използвайки трагичната съдбата на най-малкото дете-партизанин, по инициатива на ОИМ – Габрово местните ръководители на Българската комунистическа партия (БКП) и Окръжен народен съвет (ОНС) правят предложение пред Централния комитет (ЦК) на БКП да се възстанови къщата, в която е живял М. Палаузов с родителите си (опожарена през 1944 г.) и да се превърне в музей.

На 11 октомври 1962 г. Политбюро на ЦК на БКП взема решение „Не възразява родната къща на Митко Палаузов да бъде превърната в къща музей, филиал на общия музей“. В това решение е направена груба фактологична грешка, родната къща на М. Палаузов е в с. Енев рът, а къщата в Габрово е бил домът на семейството в периода 1936 до 1944 г. (в подножието на Бакойския баир). Със създаването на този музей се цели идеологическо възпитание, най-вече на учащите, и да се съхрани паметта за най-малкия партизанин, убит на 13 години.

Къщата-музей е открита 31 март 1964 г. В нея беседи като екскурзовод изнася и Трифон Палаузов – бащата на Митко. Къщата е регистрирана като исторически паметник от местно значение под № 5498 (том втори от регистъра на обвените недвижими паметници на културата ). Още през първата година на съществуването си през музея са преминали 18230 посетители.

Къща-музей „Митко Палаузов“, открита на 31 март 1964 г.

Посещение на ученици в къщата-музей, беседата води Трифон Палаузов.

През 1971 г. към къщата-музей е построена специална експозиционна зала. Любопитна подробност е, че средствата за нея са набрани от децата от Габровски окръг и страната. Те предават на държавата вторични суровини и билки и парите се внасят по сметка в ДСК – Габрово. Инициативата е на Окръжен пионерски щаб – Габрово и е обявена през 1966 г., като в рамките на три години – до 1969 г. (25 години от убийството на М. Палаузов) са събрани необходимите средства за построяването ѝ.

Експозиционна зала-музей „Митко Палаузов“, открита на 31 март 1971г.

За 28-годишния период, в който е работил музей „Митко Палаузов“ (31 март 1964 – април 1992), е запазена статистика за периода 1973 – 1990 г. От нея научаваме, че музеят работи между 340 и 365 дни в годината. До 1989 г., когато тържествено е чествана 25-годишнината от откриването му, той е посетен от 1796507 посетители. Това са предимно деца на възраст между 7 и 14 години. Не рядко е посещаван от трудови колективи, носещи името на Митко и чужденци – групи от СССР и ЧССР, пътуващи с Бюрото за младежки туризъм „Орбита“.

Входен билет за музей „Митко Палаузов“

 

Статистически данни за посещенията и беседите в музей „М. Палаузов“

Година Работни дни Посетители Беседи Чужденци
1973 348 95526 1045
1974 108650 912+
1975 94886 842+ 189
1976 96386 1692 747
1977 363 101900 1786 1974
1978 363 84893 1129 1823
1979 364 87334 1206 1784
1980 365 101068 1660 2020
1981 363 88587 1326 644
1982 362 72441 1107 928
1983 362 85148 1265 579
1984 362 81746 1183 218
1985 37006 653 481
1986
1987 27583 598
1988 40061 798 55
1989 340 37324 855 32
1990 11299 224
1991 937 11

+ със знак са данните за първото шестмесечие, липсват годишните

Често музейната експозиция се превръща в ритуална зала – тук децата се приемат за чавдарчета и пионерчета, връчват се комсомолски книжки. В нея се провеждат обсъждания на книги, не само за М. Палаузов, но и за други участници в партизанското движение, изнасят се рецитали, организират се дискусии.

С огромно вълнение музеят посреща 500000-я си посетител през 1972 г., лично приветстван от Трифон Палаузов. След пет години милионният посетител е габровската ученичка Николина Симеонова от Второ основно училище „Неофит Рилски“, която пристъпва прага на музея на 15 юни 1977 г. На нея се пада честта да засади борче в двора на къщата-музей.


Уредникът Галина Илева поздравява Николина Симеонова

Засаждане на борче в двора на къщата-музей

Окръжен исторически музей издава две книжки, посветени на М. Палаузов – през 1967 г. и през 1979 г. (по повод 25 години от убийството на М. Палаузов). И двете издания са в тираж 10000 бр. Записана е грамофонна плоча със спомени на Трифон Палаузов за сина му, отпечатани са пощенски картички със снимка на детето-партизанин, дипляна посветена на живота му, диапозитиви, изработени са значки с неговия образ и др. рекламни материали. Музеят е бил включен в 100-те национални туристически обекта, а Габрово като дестинация в ученическите екскурзии и задължително посещение на експозицията за детето – герой.


Значки с образа на М. Палаузов

Издание на Окръжен исторически музей – Габрово, 1979 г.

Грамофонна плоча със запис на спомени на Трифон Палаузов за сина му и песен за М. Палаузов, текст и музика Илия Шандурков, изпълняват Мариана и Тодор Трайчеви, 1979 г.

Голямата посещаемост предизвиква ръководителите на Димитровския комунистически младежки съюз (ДКМС) и Общинския народен съвет (ОбНС) да помислят и предложат програма за разширение на музея. Първият секретар на ДКМС Иван Господинов и зам. председателя на ОбНС – Габрово Л. Антонов, застават зад идеята за изграждане на Национален пионерски комплекс „Митко Палаузов“ и през 1986 г. изготвят програма за реализацията ѝ. Целта е „На основата на съществуващата Експозиция към къщата-музей „Митко Палаузов“ да се изгради Национален пионерски комплекс и утвърди като център за идеологическа подготовка на подрастващото поколение за изграждане на активна гражданска позиция у чавдарчетата и пионерите“.

Предвидено е към комплекса освен съществуващите две сгради да се включи колодрумът, футболно игрище, басейн и Шесто основно училище „М. Палаузов“ с игрище. Заложено е ново строителство на учебен корпус, леглова база, зрителна зала и благоустрояване на района. Програмата е много амбициозна: в новия учебен корпус, който трябва да е решен на 2-3 нива да се изгради зала с 800 – 1000 места (за национални срещи, тържествени сборове, републикански състезания и др.), къщата- музей да се свърже с корпуса с топла връзка (дълъг коридор), да се изгради детска сладкарница с 40-50 места, три учебни зали с по 30-40 места със съвременна визуална и учебна техника (за провеждане на целогодишно обучение на пионерския актив и клубни дейности) и да се изгради зала за детско творчество. Легловата база трябва да е със 100 – 150 места, а в парка „В. Коларов“ (дн. Маркотея) да се създаде алея под името „Алея на безсмъртието“, посветена на децата-герои, включително и М. Палаузов. За децата в южната част на парка да се оформи детски атракцион с люлки, весели огледала, стационарни тенис маси, шах с големи фигури, пързалки и да се приобщи съществуващият зоокът към парка. Помислено е и за автомобилния подход към комплекса – да се поставят указателни табели, да се оформи паркинг за автобуси и леки коли с 20 паркоместа, асфалтова алея за рисунки на открито. За отдих да се изградят пешеходни зони – до паметника на баба Зара и Осеникова поляна. В програмата са заложени два етапа: от ноември 1986 г. до юни 1987 г. и втори етап от май 1987 до юли 1989 г. Тя е разработена във връзка с предстоящото честване на 25-годишнината от откриването на музей „Митко Палаузов“ през 1989 г., но този добър замисъл остава само на хартия и не се стига до реализация…. вместо това се извършва ремонт.

На 15 февруари 1988 г. експозиционната зала е временно затворена за посещения. Направена е нова покривна конструкция и ламаринен покрив, ремонт на фасадата и дограмата, разширяване на съществуващата зала и гардероб и обновяване на експозицията. Художествено-пространственото изпълнение е възложено на художника Злати Чалъков, създадена е зала с аудиовизуална техника. През месец май 1989 г. Исторически музей – Габрово организира кръгла маса на тема „Проблеми и задачи на мемориалните музеи“.

Ученици на посещение в преустроената експозиционна зала

След демократичните промени в България през ноември 1989 г., интересът към музей „Митко Палаузов“ рязко спада. На 25 февруари 1992 г. колегиумът на Исторически музей – Габрово решава да се закрие музея и той престава да приема посетители след месец май с.г. С писмо от 5 май 1992 г. до председателя на Общински съвет – Габрово, Станчо Станчев, директор на ИМ – Габрово предлага сградата да се предостави за фондохранилища на институцията. Нуждата от такива е наложителна, защото за хранилища на музея се използват мазите на Дечкова къща (паметник на културата) и канцелариите на служителите.

Предвижда се в приземния етаж да се съхраняват етнографски материали, в бившата експозиционна част – едрогабаритни културни ценности: обзавеждане, консервирани експонати и археологически материал. С Решение № 69 от 25 юни 1992 г. Общинският съвет закрива къща-музей „Митко Палаузов“, но предоставя експозиционната сграда на Шесто основно училище, преименувано на училище „Иван Вазов“. Къщата-музей е възстановена като собственост на наследника на Трифон Палаузов – природения брат на М. Палаузов.

Къщата-музей и експозиционна зала „М. Палаузов“ от създаването до закриването винаги са били филиал към Исторически музей – Габрово.

Като явление от пропагандната „машина“, която е използвала името на детето-партизанин, с името Митко (вместо традиционното Димитър – истинското име на М. Палаузов) са наречени много новородени деца през 50-те до 80-те години на ХХ в., но това е тема за друго изследване.

Най-дългогодишните служители в музей „Митко Палаузов“ през годините на съществуването му са: Маргарита Големанова и Галина Илева – уредници, Никола Габровски – екскурзовод, Василка Лалева, Мита Шанова и Любка Якова – информатори.

В предложението за награждаването на музея с орден „Кирил и Методий“ I степен от 1989 г. е записано: „Със средствата на експозицията, културно-масовата и пропагандаторска дейност музей „Митко Палаузов“ постига търсените резултати – осмисля важни нравствени понятия, учи на патриотизъм, гражданска доблест и себеотрицание“.

Всяко време със своите ценности…, до 1989 г. едни, днес други, но това е ходът на историята…. често ротационен. Инициативата за откриването и закриването на музей „М. Палаузов“ принадлежи на Исторически музей – Габрово (през годините ОИМ, ИМ и днес РИМ), защото музеите, както и образованието, са проводници на официалната държавна политика и следват нейните нравствени и морални норми.

 

Автор: Катя Гечева – главен уредник в Регионален исторически музей – Габрово