На Националния празник на Република България в музеен обект „Дечкова къща“ РИМ – Габрово ще експонира униформа и въоръжение на доброволец от Опълчението

В навечерието на Освобождението отново си припомняме за дните на героизъм, саможертва и величав подвиг, довели до възкресението на българската държавност. В десетата поред Руско-турска война българското участие е най-значимо от всички досегашни конфликти, не само поради всестранната логистична помощ от местното население, но и поради важната роля на сформираното от доброволци Българско опълчение в хода на бойните действия. Озовало се на върха на най-бързо напредващото, но и най-слабо, руско формирование – Предния отряд – Опълчението води тежки сражения с превъзхождащите турски сили в Южна България, след което обезсмъртява името си във величавата Шипченска епопея.

Габрово е българското селище с най-голям принос в Освободителната война, поради развоя на бойните операции. Повече от половината война то е непосредствен тил на активни бойни действия, а стотици опълченци от Габровско проливат кръвта си за Свободата.

По този повод на 3 март в музеен обект „Дечкова къща“ Регионален исторически музей – Габрово ще експонира униформа и въоръжение на доброволец от Опълчението – реликви от героичните дни, когато се ражда свободна България.

Достъпът до експонатите ще е с вход свободен!