Завърши Националната научна конференция „Индустрия, индустриално наследство, музеи“, организирана от РИМ – Габрово и Институтът за исторически изследвания при БАН

В рамките на два дни на 2 и 3 ноември 2023 година в Музеен обект „Дечкова къща“ се проведе Национална научна конференция на тема „Индустрия, индустриално наследство, музеи“,. Форумът бе организиран от Регионален исторически музей – Габрово в партньорство с Институтът за исторически изследвания при БАН.

Научен ръководител на конференцията бе проф. д-р Илияна Марчева от ИИИ към БАН.

 

 

Форумът бе посветен на 140 години от основаването на Априловския музей в Габрово, чийто първоприемник е Регионален исторически музей – Габрово, и на 150-годишнината от рождението на Пенчо Семов, най-видният представител на габровския промишлен елит.

В събитието взеха участие представители на Българска академия на науките, РИМ – Габрово, историческите музеи в Севлиево, Казанлък, Балчик, Исперих, СУ „Св. Кл. Охридски“ и Технически университет – Габрово. Представени бяха общо 15 научни доклада на различна тематика, предизвикаха интересни дискусии: личността на Пенчо Семов, развитието на занаятчийството и индустрията в Габрово, зараждането на идеята за създаване на музей на индустрията в града, създаване и развитието на отделни индустриални производства в различни региони на страната – производството на розово масло, парфюмерийната и козметичната индустрия, вълнено текстилната индустрия, мелничарството, производството на кабели и санитарен фаянс, ролята на външната търговия за българската индустрия в годините след ВСВ и политиките за стопанска модернизация по време на Студената война, превозът на товари и търговските връзки на България с Близкия и Средния изток.

Представени бяха и най-новите музейни издания „Известия на РИМ – Габрово“, т. VIII, както и „Подбрани османски документи за историята на Габрово ХV – XIX век“ със съставител д-р Ива Инджова.

Всички представени доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани в пореден том „Известия“ на РИМ – Габрово през 2024 година.