Културна ценност на месеца – юли 2015 г.

Културна ценност на месец юли 2015 г. е тефтер и печат, принадлежали на габровския златар – Игнат Ванков. Той е роден в Габрово на 13 март 1893 г. Според Свидетелство издадено от Варненската търговско-индустриална камара на 22 ноември 1922 г., Игнат Ванков е издържал успешно изпит за майстор-златар.

Регионален исторически музей – Габрово притежава негов личен правоъгълен печат с надпис „Игнат Ванков – златар от Габрово”, който завършва с кръгла дървена дръжка. Игнат Ванков е изработвал печати на габровци, фирми, институции. Във фонда на отдел „Етнография” е съхранен и личният тефтер на габровския златар, съдържащ отпечатъци на създадените от него печати: „Габровско градско общинско управление. Отделение техническо”, Ученическо християнско дружество „Св. Йоан Рилски, гр. Габрово”, „Хр. Димитров. Манифактурен магазин „София”, гр. Габрово, „Дружество на запасните офицери” и други.

Представените културни ценности са интересни свидетелства за развитието на традиционния занаят златарство през 20-те години на XX век – периода на машинно и серийно производство – когато майсторите са принудени да се насочат и към нетрадиционни за тях изделия като печатите.