Програма за Национална научна конференция „ИНДУСТРИЯ, ИНДУСТРИАЛНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ“,
2-3 ноември 2023 г.

 

 

Научен ръководител:
Проф. д-р Илияна Марчева,
Институт за исторически изследвания – БАН

РИМ – Габрово,
Музеен обект „Дечкова къща“,
ул. „Опълченска“ № 8

 

2 ноември 2023 г. – четвъртък

10.30-11.00 – регистрация

11.00-11.30 – Красимира Чолакова, Габрово

ПЕНЧО СЕМОВ – 150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ. НОВИ ЩРИХИ КЪМ НЕГОВИЯ ОБРАЗ

11.30-12.00 – Росен Йосифов, РИМ – Габрово

ИДЕЯТА ЗА МУЗЕЙ НА ИНДУСТРИЯТА В ГАБРОВО И НЕЙНИТЕ РЕАЛИЗАЦИИ

12.00-12.20 – Иван Постомпиров, РИМ – Габрово

ИНДУСТРИАЛНИ РАЙОНИ В ГАБРОВО – ЕТАПИ И ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ (1882-1947)

12.20-12.40 – Момчил Маринов, Радослав Петков, ИМ – Казанлък

РОЗОТЪРГОВЦИ И БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

12.40-13.00 – Илия Димов, РИМ – Габрово

ВАДИТЕ ИЗПОЛЗВАНИ В ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО ОТ ПРЕДПРИЕМЧИВИЯ ГАБРОВЕЦ

13.00-13.20 – дискусия

13.20-14.20 – обедна почивка

14.20-14.40 – Ивета Миленова, ИМ – Севлиево

ИСТОРИЯ НА КАБЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СЕВЛИЕВО ОТ 1936 г. ДО НАШИ ДНИ. РАЗВИТИЕ В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОДА

14.40-15.00 – гл. асистент д-р Милена Маринова, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

ВЪЛНЕНО-ТЕКСТИЛНАТА ФАБРИКА НА ДИМИТЪР Х. ТАТЕВ В С. СОТИРЯ, СЛИВЕНСКО (КРАЯТ НА ХIХ – СРЕДАТА НА ХХ ВЕК)

15.00-15.30 – доц. дсн Мартин Иванов, СУ „Св. Климент Охридски“

КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, 1820-1912 г.

15.30-15.50 – Радостина Енчева, Поликсения Петрова, ИМ – Балчик

МЕЛНИЦАТА В БАЛЧИК – ИНДУСТРИАЛНАТА ПЕРЛА НА ЮЖНА ДОБРУДЖА

15.50-16.00 – дискусия

16.00-17.00 – Представяне на музейни издания „Известия на РИМ – Габрово“, т. VIII и „Подбрани османски документи за историята на Габрово ХV–XIX век“

 

3 ноември 2023 г. – петък

Пленарен доклад

9.00-9.30 – проф. д-р Илияна Марчева, Институт за исторически изследвания – БАН

ПОЛИТИКАТА ЗА СТОПАНСКА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА: ТЕОРЕТИЧНИ И ИСТОРИОГРАФСКИ АСПЕКТИ

9.30-9.50 – Енита Василева, ИМ – Исперих

ПРОМИШЛЕНАТА СЛАВА НА ЛУДОГОРИЕТО

9.50-10.10 – гл. ас. д-р Ирина Григорова, Институт за исторически изследвания – БАН

ВЪЗХОДЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНА ИНДУСТРИЯ – „АРОМА” И „АЛЕН МАК”

10.10-10.30 – ас. д-р Мирена Митова, Институт за исторически изследвания – БАН

РОЛЯТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В ПЕРИОДА 1944–1947 Г. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОБЛЕМИ

10.30-10.50 – доц. д-р Надя Филипова, Институт за исторически изследвания – БАН; СУ „Св. Кл. Охридски“

ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ“ – НАПРАВЛЕНИЕ ИРАН

10.50-11.10 – доц. д-р Светла Панайотова, Технически университет – Габрово

ВОЙНИТЕ – ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НА ТРИ ПОКОЛЕНИЯ БЪЛГАРИ ОТ ФАМИЛИЯ КОСТОВИ

11.10- 11.30 – дискусия и закриване на конференцията

 

Изтеглете програмата за конференция в PDF формат: ProgramaGabrovo2023.pdf