Излезе от печат новото издание на РИМ – Габрово „Подбрани османски документи за историята на Габрово XV – XIX век“

Излезе първият сборник с османски документи, посветен на историята на Габрово. Изданието е финансирано от Регионалния исторически музей, а негов съставител е д-р Ива Инджова.

Сборникът включва превод на тридесет и шест документа от османски език – ценни извори за историята на Габрово през XV – XIX век. Работата на Инджова с екипа на доц. д-р Стефан Андреев: проф. дин Красимира Мутафова, доц. д-р Мария Калицин и д-р Невена Неделчева, обогати музея с уникална колекция документи от архивите в Истанбул и Анкара, както и от Ориенталския отдел на Националната библиотека в София.

Най-ранната информация за Габрово в сборника, непубликувана до този момент, е от 1541/45 г. В посочения списък е и редактираният превод на ходжета за ремонт на църквата „Св. Петка“ в Габрово от 1704 г., единствения документ, който се намира в РИМ – Габрово. Освен документите, които са преведени за първи път, в сборника са поместени дванадесет публикувани вече документи, което дава възможност да придобием максимално пълна картина за историята на града ни. Извършената дейност е от изключителна важност, защото дава възможност да реконструираме историята на един слабо проучен период – османския и да обогатим с още информация XIX век.

Това е първата международна акция по издирване на документи проведена от Регионален исторически музей – Габрово, която благодарение на колектива от ерудирани специалисти, в рамките само на няколко месеца, постигна забележителни резултати.

Сборникът ще бъде представен на специална пресконференция на 27.10.2023 г. и на Национална научна конференция „Индустрия, индустриално наследство, музеи“, организирана от РИМ – Габрово и Института за исторически изследвания – БАН на 2-3.11.2023 г.