115 години независима България

През 2023 г., на 22 септември се навършват 115 години от обявяване Независимостта на България. Това е свързано и с провъзгласяване на княз Фердинанд за „цар на българите”.

Цар Фердинанд I с парадна униформа.

След извършване на тържествения акт в старата столица Търново на 22 септ. 1908 г., цар Фердинанд, свитата му и министрите потеглят за Южно България. На 23 септември те отсядат в Габрово. За посрещане на високите гости, Габровският градски общински съвет взема решение да се осигурят средства в размер на 550 лв. за пренощуването им и за преминаването през Шипченския проход. Те са взети от бюджетното перо „Тържества и осветление на града по случай празници”. Редовното заседание на Общинския съвет е отложено за следващия ден. Цар Фердинанд пристига в Габрово през Дряново към 14 ч. след обяд на 23 септември и е посрещнат тържествено. Осигурена му е квартира в дома на известния индустриалец Иван Хаджиберов. Обзаведена е специална „Царска стая”, обстановката в която по-късно е запазена като музейна реликва. Като знак за доброто посрещане и гостоприемството, цар Фердинанд подарява специална брошка на г-жа Хаджиберова за спомен от посещението му в Габрово. Тя е придружена с благодарствено писмо от Тайния кабинет на царя до Иван Хаджиберов. В страната е разпространен и разлепен като плакат Манифеста на цар Фердинанд I към българския народ от 22 септ. 1908 г. по случай провъзгласяване на България за независимо царство.

„Царската стая” обзаведена в къщата за гости на Иван Хаджиберов и запазена като музей.

В следващите години като пощенски картички са разпространявани изображения на участниците в акта по обявяване на независимостта. На следващата 1909 г. са организирани тържества за отбелязване на годишнината, което е запечатано на илюстрована пощенска картичка с изображение на царското семейство във Велико Търново на 22 септември. С тази годишнина е свързано и награждаването на по-видни граждани, заемащи отговорни постове, с „Възпоменателен кръст за независимостта“ по случай годишнината от провъзгласяването на България за царство. Изображенията на цар Фердинанд I и генералите, участвували в обявяване на независимостта, се разпространява като пощенска картичка, вероятно по време на Балканската война.

Пощенска картичка разпространявана във връзка с тържествата по случай една година от обявяване на независимостта. 1909 г.

Има данни, че Денят на независимостта е отбелязван като ден на възшествието на цар Борис III на престола, независимостта на България и бойния празник на армията. В Габрово тези събития са отбелязани на 3 октомври 1935 г. с участието на всички учреждения и организации, а Архиерейският наместник в града отслужва благодарствен молебен и панахида за падналите защитници на Отечеството през време на войните. Това е отразено в телеграмата на цар Борис III до околийския управител и населението на Габровска околия с благодарност за отправените поздравления по случай възшествието му.

По времето на социализма Денят на независимостта не се отбелязва, тъй като се смята за „царски празник”. Едва от 10 септември 1998 г. е обявен за официален празник с решение на Народното събрание и започва редовното му отбелязване.

Автор: Иван Постомпиров – главен уредник, РИМ – Габрово