ГАБРОВЕЦЪТ Д-Р РАЧО АНГЕЛОВ ПОСТАВЯ ОСНОВИТЕ НА НОВ МОДЕЛ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

150 г. от рождението на д-р Рачо Ангелов – първият български министър на народното здраве

Рачо Ангелов е роден на 21 май (2 юни, нов стил) 1873 г. в с. Лисец (дн. кв. на Габрово), в семейството на Генчо Рачев – гайтанджия и Цана Михова, по баща Каролева, по-малка сестра на Райчо Каролев. Расте заедно със седем братя и сестри в средно заможно семейство.

През 1883 г. постъпва в Априловската гимназия, където попада под влиянието на учителите-социалисти Евтим Дабев и Тодор Постомпиров. Рачо Ангелов е деен член на ученическия социалистически кръжок. Завършва през 1890 г. и е назначен за учител в Осман Пазар (дн. Омуртаг). На следващата 1891 г. получава стипендия и от есента е студент в Медицинския факултет на Киевския императорски университет „Свети Владимир“.

Д-р Рачо Ангелов, студент в Киев. 1891 г.

В края на 1896 г. д-р Рачо Ангелов се завръща в България. Посрещнат е с радост от габровското гражданство, но по негово желание, е назначен за околийски лекар в Борисовград (дн. Първомай). Там той е единствен лекар за цялата околия. Освен с лечебна дейност, се залавя и с профилактика. От 1898 г. е член на Българската работническа социалдемократическа партия, а след нейното разцепление се присъединява към тесните социалисти. Заради социалистическите си идеи, д-р Рачо Ангелов е преместен в Харманли. От 1900 до 1920 г. е военен лекар и работи последователно в Пещера, Хасково, Карлово и София. Достига до постовете: член на военно-санитарен съвет, дивизионен лекар, началник на армейска болница и чин полковник. По време на войните 1912 – 1913 и 1915 – 1918 г. прекарва дълго време по фронтовете и оказва помощ на болни и ранени.

Д-р Рачо Ангелов (в средата) с Никола Харлаков и д-р Петър Цончев. 1905 г.

От 1920 до 1924 г. е на частна практика. През 1919 – 1924 г. е председател на Българския лекарски съюз (БЛС). Член е на Висшия медицински съвет, а през 1923 г. е негов председател. След атентата в църквата „Св. Неделя” през 1925 г. е арестуван за кратко и интерниран в Банско до 1928 г. Той се изявява като народен лекар – преглежда болните безплатно, а на много дава пари за лекарства.

В идейно отношение д-р Рачо Ангелов се ориентира към групата на „Ораховистите” в Българския лекарски съюз (привърженици на д-р П. Ораховац). Те ратуват за обществено здравеопазване, за социализация на лекарския труд и национализация на аптечното дело. Водят борба с групата, защитаваща интересите на частно практикуващите лекари, обявяващи се против общественото здравеопазване. През 30-те години той е сред организаторите и активен член на групата „Обществен лекар” към БЛС. Тя е проводник на здравната политика на БКП (тогава БРП-комунисти) и пропагандира принципите на здравеопазването в Съветския съюз. На ХХV лекарски събор през 1940 г. е избран за почетен председател.

След създаването на ОФ (17 юли 1942 г.), д-р Рачо Ангелов е член на създадената към него комисия. Той установява връзка с проф. Петко Стоянов, специалист по финанси и професор в СУ, с Никола Мушанов, Димитър Гичев, Кимон Георгиев, Никола Петков, К. Муравиев и др. представители на левите земеделци, звенари, социалдемократи и др. Има заслуга за създаването на комитети на ОФ в столицата. Къщата му е обявена за сборен пункт на срещите. По този повод е извикан за справка от известният полицай Никола Гешев и предупреден „да си гледа старините и да стои настрана“, вместо да се среща с „изгърмени политически гилзи“ от опозицията.

След преврата на 9 септември 1944 г. е създадено Министерство на народното здраве под ръководството на д-р Рачо Ангелов. Той е министър на здравеопазването от 1944 до 1947 г. – във второто и третото правителство на Кимон Георгиев и първото правителство на Георги Димитров.

Д-р Рачо Ангелов поставя основите на социалистическото здравеопазване, отличаващо се със социална и профилактична насоченост, изцяло под контрола на държавата – по съветски образец. Все пак, той не пристъпва веднага към забрана на частната практика, одържавяване на частните болници и аптеки и въвеждане на безплатна медицинска помощ. Има заслуги за създаването на първите родилни и здравни домове по селата, откриване на втори медицински факултет (в Пловдив), на сестрински и акушерски училища, развитие на аптечното и санитарно-курортното дело и др. От 1947 до 1954 г. е член на Президиума на Народното събрание.

Д-р Рачо Ангелов умира на 9 декември 1956 г. На негово име са наречени Първостепенната окръжна болница в София (дн. УМБАЛ „Света Анна“) и Варненската окръжна болница (МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД).

Бюрото на д-р Рачо Ангелов, съхранявано в РИМ – Габрово.

В Регионален исторически музей – Габрово се съхранява, като експонат, работното бюро на българския лекар, офицер и политик д-р Рачо Ангелов. Бюрото е подарено на музея от вицепрезидента Ангел Марин през 2010 г., открито случайно в закупена от него къща.

 

Автор: Иван Постомпиров – главен уредник в РИМ – Габрово