Отчети за 2023 г.

 

Отчети за м. ЯНУАРИ 2023 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 14.02.2023 г. 4,58 МВ

 

Отчети за м. ФЕВРУАРИ 2023 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 28.02.2023 г. 3,84 МВ

 

Отчети за м. МАРТ 2023 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 31.03.2023 г. 4,02 МВ

 

Отчети за м. АПРИЛ 2023 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 05.06.2023 г. 4,68 МВ

 

Отчети за м. МАЙ 2023 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 05.06.2023 г. 4,77 МВ

 

Отчети за м. ЮНИ 2023 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 10.07.2023 г. 5,33 МВ

 

Отчети за м. ЮЛИ 2023 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 03.08.2023 г. 3,42 МВ

 

Отчети за м. АВГУСТ 2023 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 04.09.2023 г. 3,42 МВ

 

Отчети за м. СЕПТЕМВРИ 2023 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 03.10.2023 г. 3,49 МВ

 

Отчети за м. ОКТОМВРИ 2023 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 03.11.2023 г. 3,32 МВ

 

Отчети за м. НОЕМВРИ 2023 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 04.12.2023 г. 5,72 МВ

 

Отчети за м. ДЕКЕМВРИ 2023 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 04.01.2024 г. 5,82 МВ