Директорът на РИМ – Габрово Росен Йосифов представи пред екип на БНТ 2 събирателската кампания, посветена на Пенчо Семов, и изданието „Летопис на историческия музей в Габрово“

За събирателската кампания, посветена на 150-годишнината от рождението на габровския индустриалец и благодетел Пенчо Семов, и за изданието „Летопис на историческия музей в Габрово“, посветено на 140 години музейно дело в Габрово, говори пред екип на БНТ 2 директорът на Регионален исторически музей – Габрово Росен Йосифов. Материалът ще бъде излъчен следващата седмица в предаването „Линия култура“.

За датата и часа ще ви информираме допълнително.

Използваме възможността да напомним за инициираната от музея в началото на 2023 г. събирателска кампания за оригинални снимки, документи, вещи, спомени и други архивни материали, свързани с видния габровски индустриалец и благодетел. Ще се приемат и запазените все още в габровските фамилии вещи, снимки и документи, които допълват историята на габровската индустрия.

Постъпилите материали ще обогатят музейния фонд, а тяхното съхранение, проучване и социализиране ще даде възможност за развитие на научноизследователската дейност и ще бъде принос към популяризирането на една от най-значимите личности, символ на промишлената мощ, стопанския напредък и просперитет не само на Габрово, а и на България.

Културните ценности ще се приемат, като дарения или чрез откупуване, в сградата на ул. „Юрий Венелин“ № 5 (бившето Начално училище „Васил Левски“) в работните дни от 9.30 до 16.30 часа.

Дарителите ще получат Свидетелство за дарение и ще бъдат поканени на тържественото откриване на обновената сграда на музея.

Част от най-ценните събрани реликви ще бъдат показани в новата постоянна експозиция на РИМ – Габрово.

Въпроси, свързани с кампанията, може да задавате на електронна поща: museum_gabrovo@abv.bg.

Телефон за повече информация: 0899 574690 – само в работните дни от 10 до 16 часа.