В прослава на майката и труженичката

Ако потърсите информация за днешния празник в интернет, ще откриете, че „Международният ден на жената се празнува всяка година на 8 март. Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените. В България денят се празнува и като Ден на майката, въпреки че според някои българи Благовещение (25 март) е християнският празник на майката и жената.“ Защо тогава – Ден на майката в България? Ето малко история:

Честването на този празник у нас става масово след 9 септември 1944 г. Той е обвързан тясно с идеята за равенство между половете в условията на усилен социалистически труд и отговорността на жената като майка за увеличаване на раждаемостта и справянето с демографския срив. Тези принципи се поставят в основата на стратегиите на Българската комунистическа партия за икономическо развитие на Народна република България, чиято върховна цел е „Формиране на новия човек“ – трудово, културно-нравствено и идейно-политическо възпитание. Градивната единица и главният герой в социалистическото общество става жената – тя е работничката, която се оформя според всички норми на режима и участва пълноценно в изграждането на социалистическия живот. Тя е и майката, многодетна (най-добрия вариант), която създава, грижи се за новото поколение и го възпитава в любов и преданост към партията и родината. Републиката стимулира и вдъхновява своята героиня като я награждава и възхвалява.

През 1950 г. се въвежда награждаването с почетно звание „Майка героиня“ на майки, родили, отгледали и възпитали над едногодишна възраст 10 или повече деца. Те получават златна звезда, орден „Майчинска слава“ I степен и грамота. С такъв орден I, II и III степен се награждават съответно – майки, родили, отгледали и възпитали 8 или 9 деца, майки с 6 или 7 деца и майки с 4 и 5 деца. Жени, родили, отгледали и възпитали 3 деца се награждават с медал „За майчинство“. Удостоените имат право на едно безплатно пътуване (отиване и връщане) с жп или воден транспорт само в рамките на страната. С протокол „А“ 131, на Политбюро на ЦК на БКП от 21 август 1952 г. „не се награждават с почетното звание „Майка-героиня“ както и с орден „Майчинска слава“ многодетни майки, които имат в семейството си врагове на народната власт“. Тези символични награди, колкото и престиж да носят, не се оказват особено продуктивни.

Аверс на медал „За майчинство“

При извършено представително социологическо изследване на тема „Жената в стопанския, в обществения, в културния живот и в семейството“ през 1969 г. по инициатива на Комитета на българските жени и редакцията на в. „Жената днес“ виждаме следните резултати: поради високата заетост на жените в общественото производство, в обществено-политическия живот и управлението има спад в раждаемостта. Жената иска едно, максимум две деца. Все повече започва да тегне въпросът с увеличаването на населението, защото без него поставените цели за висок икономически растеж са обречени на провал.

Декемврийският пленум на ЦК на БКП през 1972 г. предлага мащабна програма за повишаване на жизненото равнище на народа. На 06.03.1973 г. излиза Решение на Политбюро на ЦК на БКП за справяне с основните проблеми, свързани с хармоничното съчетаване на функциите на жената във всички области на живота и в семейството в процеса на изграждане на развито социалистическо общество. Според него: 1. Жената трябва да развива своята личност така, че да се стимулира и издига нейната роля на майка. 2. Тя трябва да създава благоприятно съотношение между труда си в производството и отглеждането и възпитаването на децата, което също се признава за обществено-полезен труд. Държавата от своя страна изгражда детски градини, столове за хранене, създават се школи и уроци за занимания на децата, за да може майката в свободното си време да се занимава със самоусъвършенстване – професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и уменията, по-висока обществено-политическа активност.

Поглед към вестник „Балканско знаме“ от 1976 г. показва каква е ситуацията в Габровска област. По повод празника на жената в брой 29 от 9.03.1976 г. е поместен списък на 51 наградени жени с орден „Майчинска слава“, а от Ганка Янчева, председател на Окръжен съвет на жените, споменава актуалните проблеми на многодетната майка:

  • Нужда от по-ранно пенсиониране;
  • Заплащане на майчинството според броя деца;
  • Задължителна разносна търговия на детски храни и стоки от първа необходимост;
  • Закон за осигуряване на жилище за всяко многодетно семейство;
  • Проектиране на по-удобни и функционални жилища.

В „съкровищницата“ на Регионален исторически музей – Габрово се съхраняват няколко медала „За майчинство“, дарени от Таня Ст. Иванова от гр. Габрово. Предлагаме Ви снимки на един от тях. Той има форма на правилен кръг с диаметър 33 мм. Отсечен е от жълт метал в Държавния монетен двор. Аверсът е с релефно изображение на майка, седнала и кърмеща малко дете, в ляво от нея право стои по-голямо дете, момиче, което държи букет с цветя. В малък медальон горе – образът на Георги Димитров, долу – лаврово клонче. Реверсът е запълнен с релефно изображение на герба на Републиката. Медалът се носи на небесносиня лента, кантирана с бяла ивица и оформена като панделка.

Реверс на медал „За майчинство“

Развитието на този вид награждаване – от орден за десет и повече деца до медал за майка на три, показва желанието за по-висока ефективност на вземаните мерки за стимулиране на раждаемостта. Социалната политика и повишаването на жизнения стандарт се оказват реални предпоставки за решаването на проблема, но психологическата нагласа на жената в преодоляването на еднодетството свидетелстват за пробойни в политиката, въпреки силната пропаганда.

Желанието на партията да постави жената-майка на пиедестал конфронтира нейните основни роли в обществото – първенец на работното място трудно се съчетава с майка-героиня. Увеличаването на жизнения стандарт не води задължително до по-висока раждаемост, което може да видим и днес. Конкретните и адекватни мерки за справянето с този проблем са от изключителна важност и не търпят отлагане.

С тези факти от близкото минало Ви напомняме, че музеят е мястото, което ще съхрани Вашите ордени „Майчинска слава“, медали „За майчинство“ и най-вече Вашите истории на многодетни майки от Габрово. Очакваме Ви!

 

Автор: Христинка Шепелева – Главен уредник в Регионален исторически музей – Габрово

 

Използвана литература:

Сб. Социалната активност на българската жена в изграждането на развитото социалистическо общество, БАН, София, 1985 г.

Сб. Габровски окръг по пътя на социализма, Партиздат, София, 1971 г.

Справочник Жената в НРБ – Социално-икономически придобивки, Партиздат, София, 1989 г.

Динкова, М. Социален портрет на българската жена, Профиздат, 1980 г.

В. Балканско знаме, бр. 29 от 9.03.1976 г., статия „В прослава на майката и труженичката“.

В. Балканско знаме, бр. 33 от 18.03.1976 г., статия на Ганка Янчева.

Държавен вестник, бр. 27 от 1991 г. – отмяна на медалите за многодетни майки.

https://bg.wikipedia.org