Известия на Регионален исторически музей – Габрово, том I

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор 9

Илияна Марчева  
Индустрия, технологии и иновации: историческият опит на българите в края на XIX и през XX в. 11

Красимира Чолакова, Пейо Пеев  
Фирма „Алфрида – Пеев“ – технологично развитие в края на XX – началото на XXI в. 45

Евгений Кандиларов  
Създаване и развитие на българска национална иновационна система през втората половина на XX в. 56

Стефан Деевски  
„АМК“ – задвижваща и управляваща техника – иновации в производството 81

Татяна Цанкова  
Габровският хумор като еманация на индустриалното развитие на Габрово 85

Павлина Пенкова-Барутчийска  
Индустриално Габрово и габровци в документите на Централен държавен архив 93

Иво Жейнов  
По въпроса за собствеността върху протоиндустриалните производства в Русе 103

Милена Драгнева  
История на маслодобива в Провадия 112

Иван Постомпиров  
Габровският памукотекстил – развитие и модернизация до национализацията 117

Ивета Миленова  
Първата кожарска фабрика в Севлиево и нейният създател Димитър Караиванов 125

Добромир Търновски  
„Братя Иванови“ ООД – от занаятчийска работилница до модерна трикотажна фабрика 132

Петър Кърджилов  
За първите киноснимки в Габрово и региона през 1905 г. и за загадъчната личност на Джон Маккензи 138

Даниел Вачков  
Финансиране на българската индустрия в посткризисния период 1934-1939 г. По примера на Банка „Български кредит“ 158

Катя Генева-Стоянова  
Лазар Попминков и неговият принос за обновяване флота на Българското търговско параходно дружество (БТПД) 172

Бета Хараланова  
Александър Станков – изследователят, първият лауреат на Димитровска награда в Шумен 183

Надежда Ботева  
Начало на зъболечението в Севлиево 188

Момчил Маринов, Пепа Коскина  
Индустриализацията на Казанлък и ролята на общината от края на XIX в. до 1930-те години 197

Красимир Петров  
Стефан Бакалов (1891 – 1961) – индустриалец, общественик, дарител 208

Цецка Цокова  
Ванко Джонов – „Видинския Форд“ 212

Васил Параскевов  
Влиянието на западното търговско ембарго върху българо-британските стопански отношения (1949-1953 г.) 218

Виолета Костова  
Модернизацията па Хасковски окръг през 70-те години на XX в. 236

Наталия Симеонова  
Приносът на завод „Оргтехника“ – Силистра за развитието на изчислителната техника у нас (60-80-те години на XX в.) 249

Ирина Григорова  
Проблеми на промишленото коопериране между България и Франция (първата половина на 70-те години на XX в.) 275

Надя Филипова  
Сирия във външноикономическите проекти на Народна република България за проучване, разработка и доставки на нефт и газ 289

Валя Димитрова  
За миналото на „Ел Би Булгарикум“ 300

Анна Кочанкова  
Ведомствените музеи в България: институционална култура и прагматична ориентация по границата на XIX и XX в. 308

Наталия Христова  
Музеят като място на памет. (Национален политехнически музей) 313

Анка Златева  
Ждановската матрица – червеното аутодафе за творците и Стопанският комитет при СХБ 1946 – 1950 г. 337

Тинка Бозова  
Историята на ТК „Първи май“ – Варна, уловена чрез експонатите в музея 376

Пенка Пейковска  
Унгарски аптекари – основоположници на аптечното дело в България. Кариери, конкуренция, конфликти 384