Отдели

ДИРЕКТОР
Красимира ЧОЛАКОВА

Научна група
д-р Богдан АНДРЕЕВ, главен уредник
д-р Ива ИНДЖОВА, главен уредник

Отдел „Археология“
Росен ЙОСИФОВ, главен уредник

Отдел „История на българските земи XV–XIX век“
Катя ГЕЧЕВА-СТОЯНОВА, главен уредник
д-р Цветомира ДИМИТРОВА-НЕНОВА, уредник

Отдел „Етнография“
Ирена УЗУНОВА, уредник

Отдел „Нова и най-нова история“
Иван ПОСТОМПИРОВ, главен уредник

Oтдел „Връзки с обществеността“
Радослава БАЛЕВСКА, главен уредник
Ива ХРИСТОВА-ЙОНКОВА, екскурзовод
Добромир ТЪРНОВСКИ, информатор

Отдел „Фондове и научен архив“
Иван ПОСТОМПИРОВ, главен уредник – научен архив
Христинка ШЕПЕЛЕВА, главен уредник, hshepeleva_museumgb@abv.bg
Павлина ГЕОРГИЕВА, уредник
Пенка ХРИСТОВА, фондохранител

Ателие за консервация и реставрация
Нина ТУРЛАКОВА, реставратор-консерватор

Отдел „Информационни технологии“
Георги ДИМИТРОВ, администратор на информационни системи

Отдел „Счетоводство“
Дафинка ДУНЕВА, главен счетоводител
Захаринка АНГЕЛОВА, касиер

Отдел „Поддръжка“
Румен ГАДЖЕВ, огняр, общ работник
Любомир ГРУЕВ, огняр, общ работник