Известия на Регионален исторически музей – Габрово, том II

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор 9

Петко Cm. Петков  
Балканът като ориентир и мерило 11

Стефан Йорданов  
Крепостите на Хемус, въстанията от 21 и 26 г. от н.е. и Тракийското царство. Бележки върху политическата история на Древна Тракия от периода на римската експанзия на Балканите 17

Живко Жеков  
Стара планина в стратегическите концепции на Римската империя I-V в. 43

Николай Хрисимов  
За времето на усвояване на предпланинските и планинските райони в Първото българско царство 55

Янко Христов  
Едно пътуване през източна Стара планина (По данни от „Сказание за железния кръст“) 70

Момчил Младенов  
Старопланинският регион и походът на император Исак II Ангел през 1190 г. 78

Ивелин Иванов  
Ролята на Старопланинската област във военните кампании през Средновековието: опит за критичен количествен анализ 90

Кирил Маринов  
Стратегическата роля на Старопланинската и Средногорската вериги в светлината на българо-византийските военни сблъсъци през VII-XI век 111

Теодора Ракаджиева  
Крънската област през времето на Втората българска държава 135

Надежда Ботева  
Бронзови кръстове от църква № 1 в крепостта Хоталич край Севлиево 149

Атанаска Стамболийска  
Развитие на селищната мрежа в предпланинските и планински райони на Търновска каза през XV-XVIII в. (По данни на османските регистри) 157

Кръстьо Йорданов  
Дервентджийството в района на Стара планина и Предбалкана през XVI в. 174

Венцислав Мучинов  
Централният старопланински регион в османската миграционна политика през XIX век (до 1878 г.) 194

Гергана Георгиева  
Лясковец – един предбалкански град и неговото икономическо развитие в средата на XIX век 209

Светла Атанасова  
Фискални задължения на населението от Търновска каза 1853-1856 г. (По документи от архива на Георги Попсимеонов) 227

Теодор Тончев  
Турската власт в Ловеч по време на политическите разкрития в България от есента на 1872 г. 239

Тодорка Михалева, Стефан Йорданов  
Покрусата на поражението или за старопланинската голгота на апостолите на Априлското въстание 268

Драгомир Йорданов  
Стара планина като политическа граница в ново време 278

Драгомир Георгиев  
Адвокат Христо Родев – още един достоен син на Габрово 308

Ирина Димитрова  
„Спомени името ми, за да ме извикаш отново на живот“ (Из непубликувано документално наследство на проф. Пенчо Райков по повод 150 години от рождението му) 315

Илина Папазова  
Върбица след Освобождението в документите от личния фонд на Петър Златев Груев 330

Румяна Денчева  
Чешмите в Габрово до края на XIX в. 340

Маргарита Карамихова  
Нови поклоннически центрове във Велико Търново 364

Валентина Шарланова  
Осеновлашки манастир „Света Богородица“ („Седемте престола“) пазител на българския народностен дух и култура 379

Деян Кръстич  
Принос към проучванията на сакралните места в Белоградчишко 386

Десислава Вутова  
Светите места на Троян 414

Анюта Каменова-Борин  
Култови места в село Копиловци, област Монтана 420

Венета Мишева  
Манастирът „Света Троица“ и „Христовият кръст“ в Етрополе 429

Камен Дончев  
Обичайното право на торлаците в Монтанско като отражение на местната социална действителност 441

Силвия Вутева  
Смехът и хуморът на българина – начин на оцеляване (балканският етнос и балканджиите като социален и културен феномен) 449

Даниела Тодорова-Дабкова  
Към въпроса за развитието на овощарството в Тревненско до средата на XX век 460

Милена Драгнева  
Балканджии оставили следа във Възраждането на Провадия 474

Лидия Горанова  
Живот, отдаден на театъра. За творческия път на сестрите Златина Недева, Невяна Тенева и Марта Попова 481

Татяна Цанкова  
Стефан Фъртунов – Създателят на Дома на хумора и сатирата 490

Светлана Михайлова  
Някои моменти от търговския и емоционален живот на габровеца преди и след Освобождението 507

Венета Георгиева-Козарева  
Едно име в темелите на музея „Дом на хумора и сатирата“ 519

Ивета Миленова  
60 години Исторически музей – Севлиево. Музейни уредници, фондове, сгради, експозиции 533

Катя Гечева  
Документи на почетните граждани на Габрово, съхранявани в ДА – Габрово 540

Величка Илиева  
Новото време и промените в Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“ 551

Иван Марков  
Неизвестен документ от 70-те години на XIX в. с данни за архиепископ Йосиф Соколски в Киев 562