160 години Габрово град
1992 година

1. Основана първата частна фабрика за производство на обувки в Габрово „Меркурий П и П”

The first private factory for the production of shoes in Gabrovo “Mercury P & P” was found

Основана первая частная обувная фабрика в Габрово „Меркурий П и П”

 

2. Регистрирана строителна фирма „Проектстрой-Петър Петров”

“Proectstroy-Petar Petrov” Construction Company was registered

Регистрирована строительная компания „Проектстрой-Петър Петров”