160 години Габрово град
2014 година

1. Откриване на Център за настаняване от семеен тип, 13 януари

Opening of the Accommodation center for families, January 13th

Открытие Центра семейного типа, 13 января

 

2. Изградено кръгово движение на кръстовището до Консултативна поликлиника

A roundabout at the crossing of the Consulting polyclinic was built

Новое круговое транспортное движение возле Консультативной поликлиники

 


3. Дечкова къща – постоянна експозиция „Градски бит“

Dechkov house-museum – permanent exposition „Urban lifestyle“

Дечков дом – постоянная экспозиция „Городской быт“

 

4. Създаване на нов културен продукт „Интерактивен музей на индустрията”

Created new cultural product – Interactive museum of industry

Разработка нового выставочного продукта – „Интерактивный музей индустрии“