160 години Габрово град
1961 година

1. В завод „Коста Стоев” е произведена първата стъклена вата в България, 12 септември

In “Kosta Stoev” works was produced the first glass wadding in Bulgaria, September 12th

На заводе „Коста Стоев” произведена первая стеклянная вата в Болгарии, 12 сентября

 

2. Откриване на електротелферен завод „Подем”

Opening of the “Podem” electric hoist works

Открытие завода электроподъемников „Подем“

 

3. Първият електротелфер, произведен на Балканите, в завод „Подем”, 16 декември

The first electric hoist produced in the Balkans, “Podem” works, December 16th

Первый электроподъемник, произведён на Балканах, в заводе „Подем”, 16 декабря