160 години Габрово град
1956 година

1. Димитър Василев, председател на Изпълнителния комитет на Градския народен съвет (23 февруари 1956 – 7 февруари 1959)

Dimitar Vasilev, Chairman of the Executive Committee of the City People’s Council (February 23th, 1956 – February 7th, 1959)

Димитър Василев, председатель Исполнительного комитета Городского Народного совета (23 февраля 1956 – 7 февраля 1959)

 

2. Първият български стан „Янтра”, създаден в машиностроителния завод

The first Bulgarian loom “Yantra” made in the machine-building works

Первый болгарский станок „Янтра”, создан на машиностроительном заводе