160 години Габрово град
1952 година

1. Петър Петров, председател на Градския народен съвет на депутатите на трудящите се (25 декември 1952 – 23 февруари 1956)

Petar Petrov, Chairman of the City People’s Council of the deputies of the working people (December 25th, 1952 – February 23th, 1956)

Петър Петров, председатель Городского Народного совета депутатов трудящихся (25 декабря 1952 – 23 февраля 1956)

 

2. Създаден завод „Добри Карталов”, обединил трикотажните фабрики в Габрово

“Dobri Kartalov” works established on the basis of united knitted factories in Gabrovo

Создан завод „Добри Карталов”, объединивший трикотажных фабрик Габрово