160 години Габрово град
1923 година

1. Илия Кожухаров, кмет на Габрово (11 март 1923 – 13 септември 1924; 25 ноември 1924 – 22 февруари 1926; 5 март 1926 – юни 1932; ноември 1934 – 15 януари 1936), министър на правосъдието, министър на търговията, промишлеността и труда, общественик и дарител

Ilia Kozhuharov, Mayor of Gabrovo (March 11th, 1923 – September 13th, 1924; November 25th, 1924 – February 22nd, 1926; March 5th, 1926 – June 1932, November 1934 – January 15th, 1936), Minister of Justice, Minister of Commerce, Industry and Labour, public figure and benefactor

Илия Кожухаров, мэр Габрово (11 марта 1923 – 13 сентября 1924; 25 ноября 1924 – 22 февраля 1926; 5 марта 1926 – июня 1932; ноябрь 1934 – 15 января 1936), министр юстиции, министр торговли, промышленности и труда, общественный деятель и даритель

 

2. Дял от новообразувания Воден синдикат „Грамадата”

A share of the newly established Water syndicate “Gramadata”

Доля новообразованного Водяного синдиката „Грамадата”

 

3. Протокол за обявяване на живите опълченци за почетни граждани на град Габрово

A protocol, declaring surviving volunteers for honorary citizens of Gabrovo

Протокол об объявлении почётными гражданами Габрово, оставшихся в живых ополченцев

 

4. Основана кожарска фабрика „Стоян Нанев”

“Stoyan Nanev” leather factory, found in Gabrovo

Основана кожевенная фабрика „Стоян Нанев”