160 години Габрово град
1870 година

1. Построена камбанарията на църквата „Св. Йоан Предтеча”

A bell-tower of Saint John the Forerunner Church was built

Построена колокольня церкви „Святой Йоанн Предтеча”

 

2. Печат на Ученическото дружество в Габрово, първото в България

A seal of the Student Society of Gabrovo, the first in Bulgaria

Печать Ученического дружества в Габрово, первое в Болгарии