Епидемия в Габровска община преди 95 години

Болестите не са от вчера, има ги днес и ще ги има… Карантината също е мярка, прилагана от векове и не само ние, днес я спазваме. Тя безспорно е ефективен начин за справяне с епидемии. Доказателство за това е и информацията, публикувана от габровския околийски лекар д-р Петър Недевски в началото на 1925 г.

в-к „Родолюбец“, бр. 3, 1925 г.

 

„Положението на епидемията днес е следното: всичко заболели от началото 56. Оздра¬вяха 17; умряха 6; остават болни 33, от които 32 са изолирани в болницата. През последните 10 дена т. е. от 1 януарий 1925 г. има 3 новозаболели и 1 смъртен случай. По местозаболевание болните са: от Габрово 16; от Лесичарска община 26; Враниловска 6; по 1 случай от село Гърци, Чивеи, Златари, Междени, Солари, Черневци, Велчевци и Потока. Смъртните случаи са от Габрово 2, Велчевци 1 и Лесичарка 3. Най-силно заразено место е село Велковци от дето има 25 болни.

Епидемията се разви така: В края на м. август и в началото на септември се появиха неколко отделни случаи, както това е бивало и други години. Обаче в началото на октомври, когато почнаха да се завръщат дюлгерите случаите зачестиха, такива се завърнаха болни заразени там дето са работили и дето е имало вече тифозна епидемия. Първите болни се укриваха, заразиха най-близките си, а по-сетне и любопитните си съседи, които са ги навестявали…

… Тифуса е една тежка, мъчителна и продължителна болест. Смъртността при нея е голяма. Но не само това, тя струва на пострадалото семейство и много материални загуби. Когато заболее шефът на семейството и той бъде парализиран, в тая къща вратите на мизерията са отворени.

Пред вид тежките жертви, които се дават, гражданството трябва да се сепне и даде ухо на тревогата, дадена от санитарните органи.

Прекратяването на епидемията ще стане, като се приложат взетите мерки, да се изолирват болните в държавната болница дето има всички условия за добро гледане на тях, а към заразените къщи се приложи най-строга дезинфекция. За сега не е още констатирано заразена вода, но не е зле да се употребява преварена такава за пиене. Сегашната епидемия се дължи на контакт с болни тифозни и чрез хранителни припаси произходящи от заразени места. За това всеки трябва да бъде внимателен в това отношение.

Ние сме щастливи днес, че имаме средства да се предпазим от тифуса — това е противотифозната ваксинация!

… Ваксинацията се извършва безплатно в градската и болничната амбулатории, на които ваксината се доставя безплатно…“

Да Ви напомня тази информация с нещо днешната ситуация? През 1925 г. габровските лекари и медицински работници са се справили с тифусната епидемия. Дължим им признание и днес – ситуацията с корона вируса е овладяна в Габровска област – ДА ИМ БЛАГОДАРИМ И ПОЖЕЛАЕМ ДА СА ПО-ЗДРАВИ, ЗА ДА ИМАТ СИЛИ ДА ПОМАГАТ НА БОЛНИТЕ!

 

Биографична справка за д-р Петър Недевски

д-р Петър Недевски

 

Роден на 25 май 1876 г. в Севлиево. Първоначалното си образование завършва в родния си град, средното в Габровската Априловска гимназия, а висшето – медицина в Швейцария (Лозана) през 1903 г. Веднага след дипломирането си завършва школата за запасни офицери в Княжево, Софийско (1904) и постъпва на работа същата година като дружинен лекар в 18 Етърски полк.

От 1905 г. е назначен за училищен лекар и заместник-градски лекар в Габрово и тук остава до края на живота си.

През Балканската война е дружинен лекар в 18-ти Етърски полк. В Първата световна война е началник отделение в 9-ти дивизионен лазарет, санитарен капитан, по-късно началник отделение в 1/8 полска болница и старши полкови лекар.

След войните се завръща в Габрово и е околийски лекар в града, която длъжност заема от 1912 до 1934 г. През 1934 г. заболява сериозно и си подава оставката като лекар. Почива на 26 март 1936 г. в Габрово.

Активно сътрудничи с публикации по медицинска тематика в местния габровски печат.

 

Автор на материала: Катя Гечева – гл. уредник в РИМ – Габрово