Културна ценност на месец ОКТОМВРИ 2017 г.

През настоящата година се навършват 135 години от създаването на първата следосвобожденска фабрика в България „Иван К. Калпазанов“. По този повод Регионален исторически музей – Габрово представя като културна ценност на месец октомври две търговски реклами на предприятието. Те имат формата на кръг. В центъра на този кръг е изобразена корона, а под нея две кръстосани котви, които символизират надеждност и стабилност. Около тях, в по-голяма окръжност, е изписано името на фабриката – „ИВ. К. КАЛПАЗАНОВЪ * ГАБРОВО *“. Към всяка една от рекламите е прикрепена хоризонтално лента, на която е изписано „Гарантира качество“. Едната реклама е с вишнев цвят, като текстът и символите в средата са позлатени. Другата е в масленозелен цвят, а текстът и символите при нея са в бял цвят. Рекламите са изработени в работилницата за книжни ленти на Командитно дружество „Лента“ – Габрово.

Вълненотекстилната фабриката е открита през ноември 1882 г. след големи перипетии, предизвикани от габровските занаятчии.

Сгарадата на фабриката се намира в непосредствена близост до с. Бичкиня (дн. квартал на Габрово), а основателят й Иван Колчев Калпазанов закупува машини за щрайхгарна прежда от Германия.

През 1884 г. предприятието е посетено от княз Александър I. Тогава вътрешността и входните врати са декорирани с платове и трикольорна лента с вензела на монарха. Впоследствие фабриката става доставчик на двореца и приема името „Първа княжеска придворна фабрика за производство на сукна и гайтани“.

Поетапно се строят три фабрични здания и се внасят още модерни за времето машини от Германия, Франция и Белгия. През 1911 г. Фабриката разполага с 40 механични стана, 2880 предачни вретена и около 300 работници.

Горивото за фабриката си Ив. Калпазанов осигурява от специално разработена от него мина.

През годините акционерното дружество „Иван К. Калпазанов“ намира пазари не само в България, но и в Румъния, Турция, Египет, Албания и др.

Фабриката получава награди и признание от Чикаго, Лондон и Анверс, Лиеж, Солун и Париж.

Голям успех е постигнат на първото изложение в Пловдив през 1892 г. Предприятието е отличено с Почетен диплом. За постигане на успеха в изложението голяма роля изиграва Васил Карагьозов (дългогодишен директор на фабриката), чрез доставения от него красив павилион от Виена.

Находчивостта и организаторският талант на Иван К. Калпазанов добиват популярност и признание в цялата страна. Солидното производство и особено високото качество са силен конкурент на вносните тъкани и прежди.