Игра „Открий съкровището“ – 31 март 2017 г.

Днес, 31 март 2017 г., ученици от V, VI и VII клас при Основно училище „Ран Босилек“ посетиха Регионален исторически музей – Габрово и взеха участие в играта-пъзел „Открий съкровището“ като част от извънкласните дейности по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Всички деца взеха активно участие в откриването на частите от историческия пъзел, чието сглобяване ги доведе до разгадаване на тайната на банкерското съкровище, от което всеки участник получи по едно парче за спомен.