Културна ценност на месеца – август 2015 г.

Регионален исторически музей – Габрово съхранява комплект лекарски инструменти за уши, нос и гърло, принадлежали на лекаря Иван Христов Иванов.  Културната ценност на месец август 2015 година постъпва като дарение във фонда на отдел „Етнография”. Лекарските инструменти са изработени около 1910 година в Санкт Петербург. Поставени са в кожен калъф с правоъгълна форма, по средата с метална рамка и закопчалка. Отвътре дъното на кутията е облечено с лилаво кадифе, а капакът с коприна.

Иван Иванов е роден през 1910 г. в семейството на един от първите габровски лекари – доктор Христо Иванов и Цанка Ганчева Шишкова. Завършва Априловска гимназия през 1929 г., след което учи медицина в Париж. Получава теоретични и практически познания по физика, химия, зоология и ботаника. Иван Иванов има и втора диплома по латински от Мъжката гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново. В края на 1931 г. полага изпит, с който придобива правото да бъде учител по естествена история в прогимназията в Париж. Впоследствие се премества в Страсбургския  медицински факултет. Защитава дисертация за травматичните флебити и получава званието „доктор по медицина” – 3 март 1937 г., а на  10 март с. г. се връща в родината си.

В края на лятото придобива правото на лекарска и частна практика и започва работа като доброволен асистент в Първостепенната болница на БЧК в София. През 1938 г. той е завеждащ мъжкото отделение в Габровската държавна болница „Княз Борис Търновски”. Заема различни длъжности: фабричен лекар на групови предприятия, интернист, хирург, инспектор-лекар, първи заместник главен лекар на поликлиниката, главен лекар на медико-санитарните части. Лекарят Иванов през 1939 г. завършва шест месечен курс по рентгенология в Александровска болница в София и е назначен за рентгенолог, като едновременно около година изпълнява и длъжността главен лекар. През есента на 1967 г. завършва курс по рентгенология в ИСУЛ – София. С придобитата квалификация Иван Иванов има възможността да работи като рентгенолог в Първа поликлиника в Габрово, където се пенсионира през 1975 година.