РИМ – Габрово представи книгата „Пантю Тотев Пантев – Спомени“

На 16 март в Художествена галерия „Христо Цокев“ проф. д-р Илияна Марчева от Института за исторически изследвания при БАН представи поредното издение на Регионален исторически музей – Габрово – книгата „Пантю Тотев Пантев – Спомени“. Неин съставител е Иван Постомпиров – главен уредник в музея, които запозна присъстващите с работата по ръкописните бележки и анонсира съдържанието.

Спомените си Пантю Пантев започва да пише малко преди да навърши 83 г., в периода от 1 януари 1990 г. до 1993 г. По-късно, през 1999 г., ръкописните бележки са събрани и преписани от сина му проф. д.т.н. Тотю Пантев Пантев. Екземпляр от преписа е предаден на Красимира Чолакова – директор на Регионален исторически музей – Габрово, от Петър, по-малкия син на Пантю Пантев. В настоящото издание текстът от този препис е предаден в автентичен вид, без промени, поправки и допълнения. Направени са минимални корекции и е добавена информация и пояснения за отделни лица и факти, като бележки под линия. Използвани са семейни снимки, предоставени на РИМ – Габрово от Петър П. Пантев в дигитален вид. За улеснение на читателите и за различни справки в края на книгата е добавен именен указател.

Изданието може да бъде закупено от сградата на ул. „Юрий Венелин“ 5 (бившето Начално училище „Васил Левски“). Желаещите да го притежават, но нямат възможност да го закупят на място, могат да пишат на електронна поща: museum_gabrovo@abv.bg.

Цената на книгата е 10 лв.