Габровската популярна банка е създадена преди 110 години

През м. май се навършват 95 години от откриване сградата ѝ на ул. „Радецка“

Инициативата за създаване на Популярна банка е на Лазар В. Бараков, счетоводител в БНБ – клон Габрово. В града се провеждат срещи със занаятчии, търговци, индустриалци и други влиятелни личности. На 6 март 1911 г. е учредена Габровската популярна банка – кооперативно дружество за кредит и спестовност. На учредителното събрание присъстват 116 основатели. Приет е устав на банката и са избрани Управителен и Контролен съвети.


Уставът и ръководството на Габровската популярна банка при основаването ѝ през 1911 г.

Габровска популярна банка е регистрирана на 2 май 1911 г. Тя има за цел да доставя кредит за търговски, промишлени и занаятчийски нужди и да улеснява и развива спестовността. За един месец се записват 120 член-кооператори, от които занаятчии са 49 души, търговци – 48, чиновници – 16, фабриканти – 3, предприемачи – 2, земеделци – 1 и домакини – 1.

Пръв титулярен директор е д-р Илия Палазов, от 1 февруари 1912 г. до 1915 г., когато е мобилизиран. След войната е назначен за директор на Съюза на популярните банки – София.

Авторитетът на Габровската популярна банка постепенно нараства. Тя се налага като главен кредитен институт на малкия бизнес в града. Банката подкрепя с кредити дребните търговци, работници, чиновници. Кредитира и едрите търговци и фабриканти, като инвестира при тях свободните си средства. Габровската популярна банка регулира действията на частните банки, които трябва да се съобразяват с тарифите ѝ. Тя е първата в страната, въвела касички за детски спестявания. В началото на тях се гледа като на играчки, но след 25 години детските спестявания в популярните банки наближават 300 милиона лева.

Часовник-касичка на Габровската популярна банка

Габровската популярна банка кредитира предимно свои членове – с оборотни средства за производствени цели, за строеж на жилища, обзавеждане и др. Кредитира и Габровската община, която е неин член – за благоустрояване, хигиенизиране, водоснабдяване, канализация, за построяването на Халите и на Кланицата. Банката кредитира ВС „Грамадата“, кооперациите „Овошка“, „Съгласие“, „Взаимност“, „Облекло“, „Единство“ и в същото време участва с дялов капитал в тези сдружения.

Популярна банка извършва и културно-просветна работа. Издадени са няколко вестника „Кооперативен лист“, организират се беседи по спестовността, утра за малките спестители. Със закупуване на вила до манастира „Свети Константин“ край Варна, банката обзавежда детска почивна станция и от 1935 г. децата на членовете ѝ летуват край морето. Бедните деца се освобождават от такси, а другите заплащат в зависимост от имотното състояние на родителите си.

Почивна станция на Габровската популярна банка край морето за децата на членовете ѝ. 1935 г.

В първите години от дейността си Популярна банка се помещава в дюкян на Петър Сирманов (днес там е фонтанът пред Дома на културата). След 2-3 години се премества в къщата на индустриалеца Димитър Пенчев, а през 1926 г. – в собствена триетажна сграда на ул. „Радецка“, тържествено открита на 30 май 1926 г. по случай 15-годишнината на банката.

Сградата на Габровска популярна банка, открита на 30 май 1926 г. на ул. „Радецка“. По времето на социализма в нея се помещава ДСК, а сега е местната служба на НАП.

Служителите в оперативния салон на банката по време на работа. 1934 г.

Габровската популярна банка съществува самостоятелно до 22 февруари 1951 г., когато е одържавена и става клон на Българска народна банка – Габрово. На 15 юни 1951 г. този клон окончателно се влива в БНБ. През време на съществуването си Популярна банка – Габрово е ръководена от директорите д-р Илия Палазов, Христо Гърнев, Наню Големанов, Асен Бисеров, Христо Атанасов и Васил Иванов.

 

Автор: Иван Постомпиров – гл. уредник в РИМ – Габрово