Културна ценност на месеца – януари 2013 г.

Cennost-ianuari-2013

Културна ценност  на месец ЯНУАРИ 2013 г. е фрагмент от римо-йонийски капител. Изработен е от камък, в нисък релеф, не особено качествена изработка. Липсва половината. Открит е при археологически разкопки през 1987 г. в  м. „Градът” при с. Крамолин и може да бъде хронологизиран в  ІІІ в. Използван е при свободностояща колона в някаква гражданска, религиозна или гробнична постройка и впоследствие е преупотребен в селището на възвишението над късноантичните пещи за строителна керамика в м. „Градът”. Произхожда от градската територия на Никополис ад Иструм, който е основен център на разпространението на йонийския ордер във вътрешната зона на Долна Мизия още от възникването си (след средата на ІІ в.).Капителът е архитектурна форма, която дава пряката връзка между носещите елементи, съставящи антаблемана, и вертикалните подпори. Зараждането на декоративния модел на йонийския капител се корени в малоазийското и месопотамското изкуство  от началото на І хил.пр.Хр. В класическа Гърция  и елинистическите комплекси той постига своите завършени форми.

Йонийският капител се дели на три основни дяла – абак, тяло и софит. Основното тяло се разглежда обикновено като две по две идентични секции, наричани фасада и възглавница (pulvinus). Над тях се разполага абака, който излиза в профил там където капителът има видима страна. Съставните елементи на тялото на йонийския капител са:

– по фасадата: два спирално завити мотива – т.нар. волути (от volvo “въртя, търкалям“); йонийска кима, съчетана понякога с астрагал, която покрива ехина; полупалмети, които оформят връзката между волутните мотиви и ехина; каналис, който свързва волутите.

– по възглавницата: декоративни елементи с най-различни форми, които покриват тялота на пулвинуса; превръзка (balteus), която разделя възглавницата на две симетрични половини; чело, което представлява плоскостта между пулвинуса и абака.

Софитът е долната страна на йонийския капител. Върху неговата повърхност се извършва свързването с горния край на вертикалната подпора, носила детайл.

Най-съществените отлики  между класическите гръцки капители и римо-йонийските са изправянето на каналиса,  опростяването на украсата на ехина и обогатяването на декорацията върху пулвинуса. В монументалната гробна и обществена архитектура на предримска Тракия йонийският капител навлиза през елинистическия период.

Капителът от м. „Градът” при с. Крамолин притежава особеност в декорацията, характерна за фасадите на йонийските капители от провинция Долна Мизия: волутни мотиви, които са винаги свързани с неорнаментиран каналис и най-често тройнозавити около кръглото и плоско оформено око. Липсват обаче овулите йонийска кима, т.к. останалата част от ехина е разрушен. Капителът е украсен с гладки заострени лаврови листа с вдлъбната централна жилка, разположени хоризонтално в един ред върху възглавницата. Разделени са с псевдопревръзка, под и над тях са изрязани филизи. Тук наблюдаване смесване на растителна декорация, което е рядък принцип на работа при долномизийските каменоделски ателиета. Софитът е с кръгла форма за поемане на горната страна на носещата колона. Тук липсва фасадата с характерната украса от йонийска кима, така че виждаме не челото, а една от страните на капитела.

Представяният римо-йонийски капител е един от няколкото капители, съхранявани във фондовете на РИМ-Габрово, и се експонира пред публика за пръв път.