Паметници и памет за Габровското въстание от 1876 г. (част 2)

120 г. от полагането на основния камък за „Паметник на загиналите габровци за свободата на България“, на централния градски площад „1 май 1876“.

След създаването си през 1896 г. „Комитет 1 май 1876 г.“ развива активна дейност по набирането на средства за паметник, посветен на „погиналите поборници в Габровските въстания преди и във време на 1876 г.“. В подетите инициативи се включват всички по-видни и заможни семейства в града. От този момент нататък „Комитет 1 май 187б г.“ е организатор не само на тържествата в чест на Априлското въстание в Габрово, но и на всички паметни исторически дати.

В края на 1899 г. комитетът преценява, че няма да може да се построи паметник до 1 май 1901 г., но решава да се постави поне основният камък. Обсъжда се и въпросът за събиране костите на всички загинали поборници, но за съжаление това не е направено. Все пак, една от най-важните инициативи на комитета е решението за написване история на въстанието. Братя Христо и Петър Гъбенски приемат направеното предложение, събират материал и написват „Историята на град Габрово и Габровските въстания“, която излиза през 1903 г. Въпреки допуснатите непълноти и неточности, тя е един от малкото извори за събитията през 1876 г.

По случай 25 години от Априлското въстание Комитетът влага много енергия в организирането на тържествата. На 1 май 1901 г. на пазарния площад в Габрово е поставен основният камък на бъдещия паметник, северно от часовниковата кула. В земята е заровена капсула с два документа: „Акт“ с имената на държавните ръководители, общинските съветници и живите поборници и „Списък на убитите, обесени и измрели поборници“. Около мястото е поставена ограда, но след това работата замира.

Площад „1-ви май 1876 г.“ с ограденото място, определено за построяване на паметник, посветен на поборниците, паднали за свободата на България. 20-те години на ХХ в.

По една или друга причина, за 50 годишнината от въстанието през 1926 г., паметникът не е построен, въпреки че е събрана значителна сума. Забележително е, че за този период и нито една улица в града не е наречена на името на априлци. Затова пък една от улиците в центъра на града продължава да носи името на Фазлъ паша. Най-сетне, през юбилейната година, общинските съветници решават три улици да бъдат наречени на имената на Цанко Дюстабанов, Еким Цанков и Тотьо Иванов.

През следващите години продължават да се набират средства от дарения, театрални представления и пощенски марки. Общината и църквите предвиждат суми в бюджетите си.

Пощенска марка, издавана от „Комитет 1 май 1876 г.“ за набиране на средства.

На 8 март 1935 г. „Комитет 1 май 1876 г.“ свиква гражданско събрание с представители на „всички културни, просветни, стопански, спортни и благотворителни организации“ във връзка с проблемите по строежа. Приема се мнението да се строи паметник между църквата „Св. Богородица“ и Умниковото училище, след като се събере сума от 1 500 000 лв. По въпроса се изказват различни мнения и предложения – вместо обикновен паметник да се направи паметник-мавзолей, музей-паметник, да бъде мавзолей, сумата да не е под 2 000 000 лв. и пр.

През 1940 г. най-после Министерството на войната разрешава възлагането на проекта на проф. Иван Лазаров, сключен е договор. През следващите години строежът отново не започва по различни причини – проф. Лазаров не е готов с проекта, площадът не е подготвен поради изготвянето на новия градоустройствен план от проф. Адолф Мусман, военновременната обстановка и др.

Макет на фрагмент, изработен от проф. Иван Лазаров за паметника за увековечаване борбите и победите на габровци за свободата на българския народ. 1940 г.

Въпреки настъпилите политически промени, дейността на Комитета продължава до 1950 г., когато е последното му заседание. Няма информация за съдбата на събраните до тогава над 2,5 млн. лв. Вероятно, сумата е одържавена и е възможно част от парите да са използвани за построяване на други паметници. Така или иначе, за повече от 50 години, Комитетът не успява да построи в Габрово паметник на загиналите в националноосвободителните борби и във войните за национално обединение.

 

Автор на материала – Иван Постомпиров – гл. уредник в РИМ – Габрово