РИМ – Габрово с грамота от конкурса за Национална награда „Музейна образователна дейност“

Регионален исторически музей – Габрово беше отличен от Министъра на културата с грамота в конкурса за Националната награда „Музейна образователна дейност“ в категория „Културен институт – регионален музей“. Отличието се присъжда за принос в популяризирането на културното наследство и изкуствата чрез създаване и въвеждане на музейни образователни програми. Наградата е учредена от Министерството на културата в съответствие със Споразумение за сътрудничество с Министерството на образованието и науката, подписано през 2018 г. Конкурсът е за постигнати резултати от учебната 2018 – 2019 година, когато учебният процес не беше ограничаван от противоепидемични мерки във връзка с COVID-19.

Регионален исторически музей – Габрово има изградени традиции и богат опит в провеждането на образователни занимания. От 2013 година институцията работи активно с учебни и детски заведения, като предлага теми, съобразени с възрастовите особености на участниците и учебния материал. Промяната в подхода към младия посетител, преодоляването на пасивната му роля на слушател и съзерцател, създаването на занимания, в които той е пряк участник, творец, откривател, а познавателният процес е посредством действие, преживяване, опит, са сред приоритетните задачи на образователната програма.

Учебната 2018 – 2019 г. беше изключително успешна за музея, както по отношение на броя реализирани образователни инициативи, така и по отношение на тяхното тематично разнообразие. Разработени бяха 51 образователни програми в модулите: Музейни уроци и приложни ателиета; Образователни игри и викторини; Ваканция на чардака на Дечковата къща; Лятна занималня в РИМ – Габрово; Възстановки; Тематични художествени изложби и пленери. Бяха проведени 89 занятия, от тях 64 в музейна среда и 25 в учебни и детски заведения. Внимание заслужават и реализираните 3 инициативи с ученици със специални образователни потребности (СОП). Общият брои на участниците в образователните програми беше 1861.

Като естествено продължение на политиката за опазване и социализиране на културното наследство, чрез иновативни методи и средства, и вследствие натрупания опит при реализирането на образователни ателиета с деца и ученици, през 2019 г. РИМ – Габрово осъществи проект „Неформално образование в ревитализирана музейна среда“, който получи финансиране от Министерство на културата по обявената сесия за проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, Тема 2 „Музеят като образователна среда“. Проектът имаше за цел, използвайки възможностите на дигиталните технологии, по съвременен и атрактивен начин да „оживи“ постоянната експозиция „Градски бит от края на ХІХ до 40-те години на ХХ век“ в музеен обект „Дечкова къща“. За провеждане на занимания с ученици, с цел затвърждаване на наученото по време на посещението и развиване на тяхното въображение и творчески възможности, беше създадено образователно помагало. Партньори на музея бяха Средно училище „Райчо Каролев”, Драматичен театър „Рачо Стоянов” и Музикална школа „Весела”.

РИМ – Габрово участва като външна институция – партньор в проект на Община Габрово „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, насочен към деца от малцинствата.

Благодарим за признанието и поглеждаме с оптимизъм към 2021 година, когато вярваме, музеите отново ще бъдат изпълнени с млади изследователи и откриватели на съкровища!