Известия на Регионален исторически музей – Габрово, том VI

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор 9

Илияна Марчева  
От чарка до супер компютъра „Авитохол“: основни тенденции в индустриализацията в България през XIX-XXI век 11

Петър Тоцев  
Занаятчийството в индустриално Габрово 1878-1944 г. 34

Даниела Цонева  
Един французин в Габрово. Габровци в европейското производство и търговия с бубено семе (по документи от 1860 г., съхранявани в РИМ – Габрово) 51

Ииляна Попова  
Майсторите на народни музикални инструменти и Първото пловдивско изложение през 1892 г. 67

Светозара Карарадева  
„Беров & Хоринек“, I софийска фабрика за вълнени платове“ 73

Тихомир Тонков  
Воден синдикат „Янтра“ – В. Търново (1921-1948) 83

Цветолин Недков  
Индустрията на градовете в Южна Добруджа (1944 – 1948 г.) 100

Иван Постомпиров  
Текстилната индустрия в Габрово след национализацията (1948-1958) 113

Виолета Костова  
Хасковски окръг след Втората световна война 132

Айдън Серкан  
Създаване на машиностроителен завод „Аврора“ – град Ардино, област Кърджали и неговата дейност в периода 1972-1993 година 148

Мирена Митова  
Международния панаир – Пловдив между пропагандата и икономиката в периода 1948 – 1953 г. 153

Ирина Григорова  
България във външноикономическата политика на Франция след Втората световна война 171

Надя Филипова  
Българските специалисти в Тунис в българската външноикономическа стратегия след Втората световна война 185

Светла Михайлова, Лидия Кирилова  
Халваджийският занаят в Кърджали и региона – традиции и съвременност 196

Светла Панайотова  
Кожарството в Габрово през XIX – XXI век и приноса на малките кожарски работилници 209

Теменуга Георгиева  
За ролята на еснафите в развитието на българското просветно дело в Търново през Възраждането 222

Лидия Петрова  
Приносът на Варненската търговско-индустриална камара за професионалното образование на занаятчиите в Габровския регион (1914 г. – 1943 г.) 233

Светла Атанасова  
Нови щрихи към портрета на възрожденският предприемач Стефан Карагьозов 256

Румяна Донева  
Изкривената представа за българския предприемач и занаятчия през XIX в. – личността на хаджи Калчо Дренски 266

Вела Лазарова  
Фамилия Патеви – от табаханата до фабриката 278

Румяна Денчева  
Стълбът – сватовник или за рода Малчеви от Болтата 285

Стефка Маринова  
Вечерно чирашко училище в Севлиево 294

Мария Кръстанова  
Пловдив – от цървула до пантофката 310

Величка Илиева  
Историята на вратата от гайтанджийската одая в ЕМО „Етър“ 321

Росица Бинева  
(Не)известното за шарланджийството в Габровско 332

Милен Маринов  
Църква „Свето Рождество Богородично“, с. Гостилица, община Дряново 342

Лора Христозова  
Един по-различен поглед върху модернизацията в България (модернизацията, отразена върху някои български пощенски марки от 1939 г., 1947 г., 1979 г., собственост на Регионален етнографски музей – Пловдив) 356

Николина Умурска  
Индустрията на Димитровград, съхранена във фонда и представена в експозициите на Исторически музей – Димитровград 368

Светлана Аврамова  
Временната изложба „Хан Крум – индустриалният първенец на Търговище“ като извор за неговата история 379

Росен Йосифов  
Фондовете на РИМ – Габрово, ОДА – Габрово и РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово като източници за създаване на Интерактивния музей на индустрията 404

Игнат Cт. Минков  
Спомени и размисли за годините, когато се изграждаше „Етъра“ 412