Известия на Регионален исторически музей – Габрово, том V

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Доклади от четвъртата научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“

Габрово, 5-6 октомври 2017 г.

 

Живко Жеков  
Походите на Марк Лициний Крас през Хемус 11

Момчил Младенов  
Северните „варвари“, Хемус и византийската периферия през XII век 22

Пенка Петрова  
Празникът на светите братя Кирил и Методий в Габрово през втората половина на XIX век 30

Евдокия Стефанова  
Първите учители в Дебелец 39

Даниела Цонева  
Сава Илиев Сирманов и Учредителното народно събрание, 1879 г. (из кореспонденцията му, съхранявана в РИМ – Габрово) 60

Николай Ангелов  
Адвокатската и квазиадвокатските професии в Габрово през XIX в. 82

Силвия Стоянова  
Ролята на Априловска гимназия за формиране на българския елит 100

Веселин Лазаров  
Спомен за 50-годишнината от смъртта на Васил Априлов – първи юбилеен училищен празник 107

Вела Лазарова  
Димо Заимов – с колело до Балканското изложение в Лондон през 1907 г. 120

Донка Андреева  
Историческата наука за д-р Иван Богоров 129

Драгомир Георгиев  
Генерал-майор Никола М. Рязков – живот и дело 139

Петър Тоцев  
Периоди в историята на габровската индустрия 1880 – 1947 г. 147

Мирослав Тошев  
Из душевния мир на старите османпазарлии. Образи и слова от фронта на Първата световна война 161

Катя Гечева  
Документалното присъствие на историографа и дарителя д-р Петър Цончев във фондовете на Държавен архив – Габрово 176

Светла Димитрова  
„Светът на Загорка“ – музейна експозиция в действаща пивоварна 189

Светла Атанасова, Татяна Кънчева  
„Музей на българската държавност“ във Велико Търново – идеен проект и реализация 198

Венелин Михайлов  
Приватизацията в България през 1995-1997 г. по документи на Министерството на икономиката 205

Иван Христов  
Снимка с надпис на капитан Цанко Кавалов, съхранена във фонда на Регионален исторически музей – Габрово 212

Камен Дончев  
Западна Стара планина в контекста на историко-демографския облик на Северозападна България 217

Десислава Вутова  
За някои аспекти от култа към Света Петка Търновска в столичния Търнов и Старопланинския регион 227

Маргарита Карамихова, Веселка Тончева  
Между две планини 242

Борислава Петрова  
Участието на децата в традиционната зимна и пролетна празнична обредност в Сопотския край 258

Елеонора Авджиева  
Личностните качества на занаятчиите според изследователи от Троянския край 267

Величка Илиева, Румяна Денчева  
Каракачанското присъствие във фонда на ЕМО „Етър“ 274

Петко Cm. Петков  
Старопланински културен туризъм. Маршрут „Уста Колю Фичето и Българското възраждане“ 286

Петя Банкова  
Боженци – перлата в короната на културния туризъм 299