Дечковата къща посрещна участниците в Националните дни на ученето през целия живот

Днес музеен обект „Дечкова къща“ се превърна в импровизирана учебна зала, а поводът беше посещението на участниците в Националните дни на ученето през целия живот. Сред гостите бяха г-жа Невена Петкова – областен управител на Габрово; проф. Любомира Попова – областен управител на В. Търново; Митко Стайков – областен управител на Търговище; проф. Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, Бургас; г-жа Янка Такева – председател на СБУ; г-жа Ваня Кастрева – началник на РУО София; г-н Георги Маринов – началник на РУО Габрово; г-жа Валентина Дейкова – ръководител на Проект: „Националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“; г-жа Росица Стелиянова – Директор Програми и проекти в Асоциацията на индустриалния капитал в България и др.

На чардака на къщата те се запознаха с резултатите от проекта на Регионален исторически музей – Габрово „Неформално образование в ревитализирана музейна среда“, реализиран през 2019 г. с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Гостите имаха възможност да направят вълнуващо пътуване в началото на ХХ век с виртуалната атракция, създадена в рамките на проекта и да разлистят образователното помагало, предназначено за занимания с ученици.

След 360-градусово приключение гостите с интерес разгледаха експозицията „Градски бит от края на ХІХ до 40-те години на ХХ век“. Приятните емоции от посещението бяха допълнени и от възможността да изрисуват своя картина от коприна под вещите напътствия на Ива Пенчева.