160 години Габрово град
1990 година

1. Георги Георгиев, председател на Временната общинска управа на Габрово (3 октомври 1990 – 13 октомври 1991)

Georgi Georgiev, Chairman of the Interim Municipalities of Gabrovo (October 3th, 1990 – October 13th, 1991)

Георги Георгиев, председатель Временной общинской управы Габрово (3 октября 1990 – 13 октября 1991)

 

2. Митинг на опозицията в Габрово

An opposition meeting in Gabrovo

Митинг оппозиции в Габрово

 

3. Начало на строителството на фабрика „Алфрида-Пеев” за производство на пластмасови изделия

Start of construction of the “Alfrida-Peev” factory for plastic products

Начало строительства фабрики „Алфрида-Пеев” на производство пластмассовых изделий