Първата българска банкнота от 20 лева с представяне пред сънародниците ни в Чехия

През август тази година г-жа Камелия Илиева – главен редактор на списание „Роден глас“ – издание на Асоциацията на българските сдружения в Чешката република, посети РИМ – Габрово и прояви подчертан интерес към експозицията „Габрово и габровци“. Вниманието ѝ привлякоха редица културни ценности, а това, което пожела да популяризира сред сънародниците ни в Чехия е, съхраняваната във фонда културна нумизматична ценност – първата българска банкнота с номинал 20 лева.

Предоставената от музея информация за банкнотата намери място в брой 4/2020 на изданието в рубриката „Гордост и памет“.