160 години Габрово град
1981 година

1. Свидетелство за официалното именуване на планета Габрово, 1 март

A certificate for official naming of the planet “Gabrovo”, March 1st

Сертификат об официальном именовании планеты Габрово, 1 марта

 

2. Новата сграда на Априловска гимназия (дн. ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”) в кв. Радичевец, открита на 21 април

The new building of Aprilov High School (today “Acad. Ivan Gyuzelev” Natural sciences and Mathematics School) in the Radichevets quarter, opened in April 21st

Новое здание Априловской гимназии (сегодня ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”) в кв. Радичевец, открыто 21 апреля