160 години Габрово град
1980 година

1. Посрещане на олимпийския огън, 29 юни

Welcoming the Olympic flame, June 29th

Встреча олимпийского огня, 29 июня

 


2. В цеховете на завод „Промишлена електроника”

In the workshops of “Industrial electronics” works

В цехах завода „Промышленная электроника“