Проект „Експозиция Каменна пластика на открито“

Hа 4 октомври 2014 г. фирма „Фронтал плюс” извърши пренасяне и поставяне на част от културните ценности по проект „Каменна пластика на открито” – съвместен проект на Регионален исторически музей-Габрово и АЕК „Етър”, финансиран по програма „Култура” на Община Габрово.

На 5 октомври 2014 г. Руен Хаджиниколов, реставратор в РИМ – Велико Търново, извърши консервационни дейности на културните ценности, включени в  съвместния проект на Регионален исторически музей-Габрово и АЕК „Етър“ – „Каменна пластика на открито“, който се финансира по програма „Култура“ на Община Габрово.

13 октомври 2014 г. – продължава работата по съвместния проект на Регионален исторически музей-Габрово и АЕК „Етър“ – „Каменна пластика на открито“, който се финансира по програма „Култура“ на Община Габрово.

Пресконференция и откриване на експозиция „Каменна пластика на открито“ (съвместен проект на Регионален исторически музей-Габрово и АЕК „Етър”, финансиран по програма „Култура” на Община Габрово) – 6 ноември 2014 г.